2787/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xây dựng Bức tranh ngày hội non sông trên đất Tổ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ngày 10 tháng 8 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 201/BC-ĐH ngày 05 tháng 8 năm 2010 của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng xin ý kiến việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Bức tranh Ngày hội non sông trên đất Tổ tại Di tích lịch sử Đền Hùng. Sau khi xem xét. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đồng ý để Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục thực hiện Bức tranh Ngày hội non sông trên đất Tổ bằng những tấm gốm màu khổ lớn như sản phẩm đã sản xuất thử nghiệm và được các thành viên Hội đồng nghệ thuật thẩm định tại phiên họp ngày 28/7/2010 tại Cơ sở sản xuất Gốm Khang Oanh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm;

-Khu Di tích lịch sử Đền Hùng;

-Lưu: VT, TTTH, TMT.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác