278/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp tổ chức trưng bày khảo cổ học Việt Nam tại Đức năm 2016-2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức về việc tổ chức trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam ” tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2016-2017, các đơn vị quản lý hiện vật đã cơ bản thống nhất với Đức về danh mục hiện vật dự kiến tham gia trung bày.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủng hộ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức trưng bày này. Tuy nhiên, do nội dung trưng bày tại Đức hướng tới chủ đề giới thiệu về kết quả và thành tựu của ngành khảo cổ học Việt Nam trong hơn 30 năm qua, nên việc 26 hiện vật của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chưa được nhất trí cho mưọn, trong đó có những hiện vật tiêu biểu: Ngói chữ nhật trang trí mặt lỉnh thú, trán có chữ “Vương”, Đầu tượng linh thú, Lá để trang trí chim phượng gắn trên ngói úp nóc, Tượng đầu rồng lớn, Bát vẽ rồng, ... sẽ ảnh hưởng đến nội dung khoa học của tổng thể trưng bày, hạn chế khả năng giới thiệu về di sản văn hóa nói chung và hoạt động khảo cố học ở Việt Nam nói riêng.
Vì vậy, để trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức năm 2016- 2017 đạt được hiệu quả cao, hấp dẫn khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước trên bình diện quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện để Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nghiên cứu, cho mượn thêm từ 13 đến 15 hiện vật theo đề xuất từ phía đối tác Đức.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Hà Nội;
- TT Bảo tồn DS Thăng Long - Hà Nội;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT; DSVH; NHN12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác