2791/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ thuật Panama vào Việt Nam biếu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Panama tại Hà Nội đón đoàn nghệ thuật múa truyền thống của Trường Đại học Panama (10 người), cơ sở tại Azuero sang Việt Nam biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Panama.
- Thời gian: từ ngày 26/8 đến ngày 02/9/2015.
- Địa điểm: tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Panama chi vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, visa, bảo hiểm, cước phí đạo cụ và các chi phí cá nhân khác.
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí thuê địa điểm tố chức biếu diễn, lễ tân, ăn, ở, phương tiện đi lại nội địa, in giấy mời, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, tham quan, phiên dịch, tặng phấm, trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí khác có liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2015 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác