2795/BVHTTDL-MTNATL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ

Kính gửi:

              - Ủy ban nhân dân Thành phố cần Thơ;
              - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố cần Thơ.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2614/SVHTTDL- BQLDA ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 5345/BVHTTDL-KHTC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ với 03 nội dung:
1. Thống nhất về chủ trương.
2. Giảm quy mô và giảm hạng mục xây dựng.
3. Đề nghị xem xét lại nguồn vốn (100% vốn ngân sách Nhà nước) chưa có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về nguồn vốn.
Tại Công văn số 18777/BTC-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến: “Chưa có căn cứ để xác định việc hỗ trợ vốn cho địa phương từ năm 2016. Trước mắt, đề nghị Thành phố chủ động sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án”.
Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét theo hướng giảm các hạng mục xây dựng để tiết kiệm kinh phí.
- Diện tích của Quảng trường (có cần Quảng trường không?).
- Phù điêu (đã có Đài tưởng niệm trung tâm, Tượng nữ anh hùng Võ Thị Hồng Láng, Tượng nữ anh hùng Nguyễn Thị Đẹp, có cần phù điêu nữa không?).
- Cổng chính, cổng phụ (nên làm theo hình thức không gian mở?).
- Nhà bán đồ lưu niệm, giải khát (có cần thiết không?).
Cần nghiên cứu hiệu quả, sự cần thiết của các nội dung trên để tiết kiệm kinh phí. Đồng thời cần xác định rõ nguồn kinh phí để xây dựng công trình./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Ngọc Thiện (để b/c);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL (02). DD .12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác