2799/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyyết định Về việc tổ chức “Ngày Việt Nam” tại EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam và các cơ quan/ đơn vị liên quan tổ chức “Ngày Việt Nam” tại EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc bao gồm các hoạt động sau:

- Lễ Khai mạc “Ngày Việt Nam”, tổ chức ngày 06/8/2012;

- Tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại sự kiện “Ngày Việt Nam”;

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc và Tiệc chiêu đãi, do Nhà hát Tuổi trẻ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí:

- Toàn bộ kinh phí tổ chức bao gồm: vé máy bay khứ hồi, ở, khoán tiền ăn và tiêu vặt, phương tiện đi lại, visa, cước đạo cụ, khoán taxi, điện thoại, bảo hiểm cho các đoàn tham dự sự kiện; in ấn tài liệu quảng bá, giấy mời; tiền thuốc-boa; quà tặng và quà lưu niệm trong Lễ Khai mạc; tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng trong Ngày Việt Nam tại EXPO (trích từ kinh phí Việt Nam tham gia triển lãm EXPO 2012 do Cục HTQT quản lý).

- Nhà hát Tuổi trẻ tự đảm nhận chi phí chuẩn bị trong nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;    
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác