27/TB - BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Ngày 07 tháng 10 năm 2010, tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội họp rút kinh nghiệm, góp ý, hoàn thiện kịch bản chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chủ trì.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1) Ban Tổ chức đánh giá cao và biểu dương tinh thần các Tiểu ban, Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

2) Yêu cầu các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội quán triệt đến từng cán bộ tham gia, lực lượng phóng viên báo chí và các lực lượng liên quan mặc lễ phục khi tham gia Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng ngày 10/10/2010.

3) Đồng ý bổ sung Khối Chiến sĩ cảnh sát cơ động đi sau Khối Nữ cảnh sát giao thông và đi trước Khối Nam tự vệ.

Tiểu ban Diễu binh phối hợp với Bộ Công an tổ chức triển khai thực hiện.

4) Đề nghị các Khối Diễu hành:

- Rà soát kỹ nội dung, tiếp tục tổ chức tập luyện, giữ khoảng cách hàng ngang là 02 sải tay (10 hàng ngang cách nhau 02 sải tay; 16 hàng dọc cách nhau 01 sải tay);

- Trang hoàng tổng thể xe mô hình, lưu ý phần đầu xe, nóc xe, thùng xe;

- Lực lượng diễu hành với khí thế hồ hởi, tươi cười, trang phục sáng màu và sặc sỡ hơn;
- Đảm bảo đủ quân số, trang phục, đạo cụ và ổn định đội hình tại vị trí tập kết trước 06 giờ sáng ngày 10/10/2010.

2) Tiểu ban Báo chí và Tuyên truyền:

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung thuyết minh của các khối tham gia diễu binh, diễu hành và chịu trách nhiệm về nội dung thuyết minh;

- Chủ trì, phối hợp với Tiểu ban An ninh-Trật tự quản lý lực lượng phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ chính thức ngày 10/10/2010.

4) Tiểu ban An ninh-Trật tự, Bộ Công an:

- Rà soát, hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức diễu binh, diễu hành; không để người dân vào khu vực tập kết của các khối;

- Hướng dẫn các khối diễu binh, diễu hành di chuyển đúng tuyến đường Ban Tổ chức quy định (ban hành kèm theo kịch bản chi tiết chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10/10/2010).
5) Thành phố Hà Nội:

- Kiểm tra, tăng cường hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí tập kết lực lượng của các khối, trên tuyến đường diễu binh, diễu hành đi qua và các vị trí kết thúc diễu binh, diễu hành.
- Kiểm tra, cho nâng tầm cao các pano, khẩu hiệu tuyên truyền dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua;

- Hoàn thiện bài giới thiệu về khối Hà Nội; lồng ghép giới thiệu các khối do Hà Nội đảm nhận đứng tại sân cỏ Quảng trường Ba Đình.

6) Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Rà soát, điều chỉnh hệ thống loa, âm thanh;

7) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thường trực Tổng đạo diễn, Trưởng Tiểu ban Diễu hành:
- Bổ sung 1200 cờ hoà bình cho các khối diễu hành;

- Hoàn thiện kịch bản chi tiết chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ban Tổ chức đề nghị Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kết quả tốt nhất./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác