2807/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi Nhật Thành Lâu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 819/BTDT-DA ngày 05/8/2014 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Nhật Thành Lâu (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi Nhật Thành Lâu, bao gồm các hạng mục: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi Nhật Thành Lâu (gác Nhật Thành, đình Lưỡng Khiêm, sân, bậc cấp và lan can); tôn tạo hạ tầng kỹ thuật.
Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ với những nội dung sau:
- Cần tiếp tục phân tích ảnh tư liệu để phục hồi độ dốc mái công trình đình Lưỡng Khiêm và làm rõ độ chênh cao tại vị trí đấu nối mái đình Lưỡng Khiêm với mái gác Nhật Thành.
- Bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích và phương án bao che phục vụ giai đoạn thi công lắp dựng gác Nhật Thành, đình Lưỡng Khiêm.
- Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng nội thất Nhật Thành Lâu phù hợp, trên cơ sở giảm số lượng bóng đèn huỳnh quang.
- Công khai nội dung dự án, giải trình phương pháp tiếp cận nghiên cứu phục hồi di tích đế tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt.
- Đối vói việc bảo tồn, tu bổ khuôn viên (hệ thống vườn cảnh, cây xanh, đường dạo): cần bổ sung bản vẽ mặt bằng tổng thể hiện trạng toàn khu và cung cấp tư liệu phục vụ thiết kế tôn tạo sân vườn, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Nhật Thành Lâu theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác