281/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh Tại buổi báo cáo phương án thiết kế công trình "Rạp Xiếc tại thành phố Đà Nẵng; phương án xã hội hóa Khu liên hợp thể thao quốc gia; Dự án ''Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư Viện quốc gia Việt Nam"; Dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam''

Ngày 19 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị: Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Khu liên hợp thể thao quốc gia; Thư viện quốc gia Việt Nam; trường Cao đẳng Múa Việt Nam, báo cáo phương án thiết kế xây dựng công trình. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Trần Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Thư viện, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo và các đơn vị có liên quan phát biểu ý kiến, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự án Rạp Xiếc tại thành phố Đà Nẵng:

- Xây dựng Rạp Xiếc phải trở thành một công trình văn hóa của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Giao liên đoàn Xiếc Việt Nam nghiên cứu hoàn thiện phương án thiết kế theo nội dung như sau:

+ Nghiên cứu điều chỉnh tổng mặt bằng để đảm bảo tuyến giao thông giữa các khu chức năng được bố trí hợp lý, tránh sinh các điểm xung đột giao thông, đảm bảo lối ra, vào và thoát người thuận tiện, đúng tiêu chuẩn quy phạm. Mở rộng diện tích nhà nuôi thú, bố trí lối đi riêng cho thú.

+ Làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để thống nhất phương án quản lý điều hành Rạp Xiếc theo hướng giữa giao Liên đoàn Xiếc Việt Nam (Chủ đầu tư của Dự án, đồng thời là đơn vị quản lý vận hành rạp Xiếc) quản lý các khu vực phụ trợ của Rạp để đảm bảo yêu cầu khai thác sử dụng thuận lợi và hiệu quả.

+ Nghiên cứu thêm quy mô nhà khách, đảm bảo nhu cầu ngủ, nghỉ của các đoàn lưu diễn, ngoài phương án đặt nhà khách bên trong Rạp, đề nghị nghiên cứu thêm phương án đưa nhà khách ra ngoài Rạp, quy mô tầng cao không quá 3 tầng, phù hợp vật không gian rạp Xiếc.

+ Phương án thiết kế phải đảm bảo, ngoài công năng chính của Rạp là biểu diễn Xiếc phải đáp ứng được các loại hình biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ (ví dụ biểu diễn thời trang, ca nhạc tạp kỹ...)

+ Điều chỉnh phương án kiến trúc đảm bảo quy mô khán giả không quá 2.200 chỗ, xem xét lại suất đầu tư cho phù hợp.

+ Hoàn chỉnh Dự án trình Bộ phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn, thẩm định Dự án trình Bộ phê duyệt theo quy định.

2. Đầu tư giai đoạn 2 Khu liên hợp thể thao quốc gia:

-Đồng ý cho điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu liên hợp tác thao quốc gia để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khu liên hợp thể thao quốc gia khẩn trương quyết toán dứt điểm các Dự án giai đoạn 1.

-Khu liên hợp thể thao quốc gia tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư các Dự án trong khu 25 ha đã được giải phóng mặt bằng và không điều chỉnh quy hoạch như sau:

+ Hoàn thiện phương án kiến trúc Dự án Nhà thi đấu đa năng, báo các để Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

+ Lập phương án xã hội hóa Nhà luyện tập và thi đấu Judo và Cầu lông.

+ Lập Phương án tổng thể xã hội hóa khu thể thao ngoài trời (11ha).

-Khu liên hợp thể thao quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu 64ha.

-Đồng ý cho Khu liên hợp thể thao quốc gia triển khai các bước lập Dự án đầu tư các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt như sau:

+ Hàng rào diện tích đất 24 ha đã được giải phóng mặt bằng.

+ Nhà làm việc Khu liên hợp thể thao quốc gia.

+ Khu dịch vụ và nhà ở vận động viên.

- Đồng ý cho Khu liên hợp thể thao quốc gia lập phương án xã hội hóa 4 hạng mục công trình sau.

+ Sân tập Golf.

+ Hệ thống các sân tập và thi đấu Quần vợt có khán đài và không có khán đài đạt tiêu chuẩn quốc tế; các sân tập Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng chuyền, Bóng chày.

- Bể bơi nước nóng.

+ Hệ thống dịch vụ trong khu thể thao ngoài trời.

- Đồng ý cho Khu liên hợp thề thao quốc gia thành lập ban quản lý dự án.

- Về công tác tổ chức cán bộ, Khu liên hợp thể thao quốc gia làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Dự án Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện quốc gia Việt Nam:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chủ trương cho phép đầu tư Dự án, đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

- Thư viện quốc gia Việt Nam hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án lãnh Bộ xem xét, quyết định.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức hội đồng thẩm định công nghệ thư viện số và bảo quản số của Dự án.

- Trong quá trình nghiên cứu lập Dự án, đề nghị Thư viện quốc gia nghiên cứu công tác vào tạo nguồn nhân lực đảm bảo vận hành Dự án đạt hiệu quả.

4. Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chủ trương cho phép đầu tư Dự án.

Về cơ bản thống nhất với quy mô, phương án xây dựng cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã báo cáo. Đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

-Trường Cao đẳng Múa Việt Nam lập Dự án theo hướng phân kỳ đầu tư Theo đó, trước mắt, đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án hạng mục cải tạo nhà B, hạng mục nâng cấp nhà A2 và các thủ tục liên quan đến Dự án trình Bộ phê duyệt. Hạng mục xây mới nhà Hiệu bộ (nhà A4) và các hạng mục cải tạo tổng thể khác sẽ lập Dự án giai đoạn sau.

- Giao Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét suất đầu tư cho phù hợp.

Đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, THTT (1), KHTC. H20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác