2823/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 31 tháng 5 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về dự kiến kế hoạch tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng Bộ và Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai, có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Măng Đung và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai báo cáo đề xuất đăng cai tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai, ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Điều chỉnh kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam theo hướng năm tròn, năm chẵn (5 năm, 10 năm) sẽ được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức với quy mô quốc gia tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, những năm còn lại luân phiên tổ chức tại địa phương đại diện cho vùng, miền quy mô tổ chức phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tưởng Chính phủ.

2) Về chủ trương:

Bộ ủng hộ chủ trương tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai đảm bảo thiết thực, phù hợp, đúng ý nghĩa. Trong bối cảnh Gia Lai nói riêng (nơi Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiều số miền Nam ngày 19/4/1946) và vùng Tây Nguyên nói chung rất cần có các hoạt động văn hoá thiết thực để tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3) Về quy mô:

- Việc tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2013 cần được đặt trong bối cảnh chung, hài hoà, quy mô tổ chức phù hợp. Việc mời các địa phương tham gia Ngày hội phải mang tính đại diện vùng, miền. Đặc biệt lưu ý đến cộng đồng các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc, nơi có nhiều đồng bào dân tộc di cư tự do đến Tây Nguyên.

- Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc khu vực II vào trong chương trình hoạt động của Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai làm việc cụ thể với Tổng cục Thể dục thể thao.

4) Về yêu cầu:

- Đây là lần đẩu tiên chuyển trọng tâm tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam về các địa phương, vùng miền, do đó công tác chuẩn bị phải chu đáo, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng, thể hiện rõ vai trò quan trọng của địa phương đăng cai sự kiện.

- Đề nghị nghiên cứu xác lập chủ đề Ngày hội phù hợp, tạo ấn tượng, bản sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường lồng ghép quảng bá, phát triển du lịch.

- Đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội. Đưa một số hoạt động trình diễn nghệ thuật, hoạt động văn hoá về địa phương, cơ sở để tăng tính thiết thực, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn được thụ hưởng và tham gia hoạt động, tránh tập trung tổ chức các hoạt động tại thành phố Pleiku.

5)  Đề nghị các đơn vị của Bộ phối hợp tham gia Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp gửi Vụ Văn hoá dân tộc tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước tháng 7 năm 2012 để đưa vào Kế hoạch công tác năm 2013.

6) Đề nghị tỉnh Gia Lai xây dựng Đề án tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đầu mối là Vụ Văn hoá dân tộc) báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 30/6/2012.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Gia Lai;

- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT; Cục DSVH,

Cục MTNATL, Cục NTBD, Vụ KHTC,

Vụ VHDT, BQL Làng VHDL các DTVN;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác