2824/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định hồ sơ mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1270/TTr- SVHTTDL ngày 06/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận Dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và thẩm định thiết kế, sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận nội dung Dự án và thiết kế mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, bao gồm các hạng mục: nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, Nhà làm việc và Nhà tiếp khách. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Thuyết minh dự án cần bổ sung đánh giá chi tiết hiện trạng Bảo tàng, phân tích kỹ các hạn chế của Bảo tàng để thấy rõ sự cần thiết mở rộng, nâng cấp.
- Nghiên cứu giảm diện tích tường ngăn giữa Sảnh lớn và Không gian khánh tiết nếu đảm bảo khả năng chịu lực. Giảm bớt 02 cửa đi ở giữa trục Q4, phía sau Bảo tàng.
- Hồ sơ cần chỉnh sửa để phân biệt ký hiệu cột, tường hiện trạng, xây mới, phá dỡ tại bản vẽ KT.01.1, thống nhất ký hiệu trên các bản vẽ thiết kế công trình và bổ sung bản vẽ thiết kế giải pháp thi công các công trình, rà soát, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật trong các bản vẽ.
- Việc trưng bày nội thất Bảo tàng Quang Trung cần thực hiện các bước  xây dựng Đề cương nội dung trưng bày, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo đúng quy trình xây dựng, trưng bày, thiết kế bảo tàng.
- Việc xây dựng Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt cần thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 724/BVHTTDL-DSVH ngày 16/3/2012.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định triển khai các bước tiếp theo của việc mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác