283/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 283/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 02 năm 2014 Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại Khu di tích Yên Tử

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quảng Ninh

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn số 5812/UBND-QH1 ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị có ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Nhà Trần kết hợp với trường quay phim lịch sử cổ trang Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Việc xây dựng Khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim lịch sử cổ trang Việt Nam là hạng mục không có trong nội dung Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013. Phạm vi quy hoạch xây dựng đề xuất nằm trong vùng bảo vệ cảnh quan di tích Yên Tử thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, và một phần phạm vi quy hoạch (gồm đường vào khu quy hoạch) nằm trong khu vực bảo vệ II của Khu di tích Yên Tử. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 334/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng lập tờ trình kèm theo hồ sơ nêu rõ lý do, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự báo tác động môi trường, nguồn vốn thực hiện... trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phu cho phép bổ sung nội dung này vào Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác