2840 /BVHTTDL – KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc giữ nguyên địa điểm, quy mô Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Kính gửi:

 

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ.

Ngày 14/08/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6153/VPCP-KTN đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực Mễ Trì- Khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội tại Công văn số 6144/UBND-QHXDGT ngày 08/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ được nghiên cứu, xác định trong quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường Nhật Tân-Nội Bài và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì thành khu vực xây dựng mới  trụ sở các Bộ, ban ngành cơ quan Trung ương, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội-dịch vụ của thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên địa điểm và quy mô Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì như sau:

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia là một quần thể đa chức năng, đồng bộ, hiện đại mang tầm cỡ quốc tế, có giá trị cao về kiến trúc; Việc bố trí Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì tạo nên mối quan hệ tương hỗ, gắn kết với Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Trung tâm Thể thao Quốc gia tại phía Tây Thành phố nhằm hình thành cụm Trung tâm liên hoàn, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế và khu vực; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận địa điểm Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội với quy mô 120 ha (trong đó có 18 ha hồ điều hòa).

2. Về chủ trương đầu tư, địa điểm và quy mô xây dựng Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ trương đầu tư, địa điểm và quy mô xây dựng Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ và sự nhất trí, đồng tình của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan. Quyết định trên là nhất quán và đã được Thủ tướng Chính phủ tái khẳng định nhiều lần, cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất, ngày 27/02/2007, tại văn bản số 33/TB-VPCP Thủ tướng Chính phủ đã giao Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì (Dự án Mễ Trì); theo đề xuất của Bộ Xây dựng, dự án có quy mô khoảng 100 ha tại Mễ Trì;

- Lần thứ hai, ngày 09/7/2007, tại văn bản số 3786/VPCP-NN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý quy mô xây dựng Dự án Mễ Trì khoảng 120 ha (trong đó có 18 ha hồ điều hòa);

- Lần thứ ba, ngày 12/9/2009, tại văn bản số 265/TB-VPCP, sau khi địa giới hành chính của thành phố Hà Nội được mở rộng, Thủ tướng Chính phủ đã một lần nữa khẳng định giữ nguyên địa điểm và quy mô xây dựng Dự án Mễ Trì;

- Lần thứ tư, ngày 25/3/2010, tại văn bản số 1897/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định giữ nguyên địa điểm và quy mô Dự án Mễ Trì;

- Lần th năm, đặc biệt là ngày 26/7/2011, tại điểm g, mục 5, điều 1 của Quyết định số 1259/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định một lần nữa: “Xây dựng mới Trung tâm Hội chợ Triển lãm thương mại cấp quốc gia, quốc tế tại Mễ Trì”.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã 05 lần ban hành các văn bản và thực hiện các công việc liên quan đến Dự án Mễ Trì, trong đó có việc giữ nguyên địa điểm và quy mô Dự án (các văn bản đính kèm số: 157/UBND-XD ngày 07/01/2009, số 12058/UBND-TNMT ngày 21/12/2009, Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 12/03/2009, Quyết định 1223/QĐ-UBND ngày 12/03/2009, số 4618/UBND-GT ngày 15/05/2009, Quyết định 2658/QĐ-UBND ngày 11/06/2010).

Những chủ trương và các quyết định nêu trên đã được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

3. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Chủ đầu tư - Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện việc triển khai Dự án như sau:

3.1. Tiến hành lựa chọn đối tác đồng chủ đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hóa tại Giảng Võ để tạo nguồn kinh phí thực hiện Dự án Mễ Trì.

3.2. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Mễ Trì:

- Lập Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Dự án (do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập) và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản, đã được Thủ tướng chấp thuận và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt;

- Thực hiện công việc đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thủy văn, điều tra hiện trạng kinh tế, xã hội, sử dụng đất, kết cấu hạ tầng;

- Thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu đề xuất ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Dự án;

- Ký hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Dự án;

- Lập dự án đầu tư Dự án Mễ Trì.

3.3. Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Ngày 20/01/2010, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm đã kết hợp với chủ đầu tư tổ chức hội nghị công bố công khai và bàn giao Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Dự án Mễ Trì. Các thông tin này đã được công bố công khai theo luật định;

- UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định giao Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển Quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mễ Trì tại xã Trung Văn, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển Quỹ đất Hà Nội và đã ứng trước kinh phí từ nguồn vốn tự có, chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 1 công tác giải phóng mặt bằng;

- Ngày 17/6/2011, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nôi đã chấp thuận ranh giới đất phục vụ điều tra, thống kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Mễ Trì tại văn bản số 1978/QHKT-P1;

- Ngày 09/01/2012, UBND huyện Từ Liêm có Thông báo 06/TB-UBND về việc thu hồi đất tại xã Mễ Trì và xã Trung Văn để thực hiện Dự án Mễ Trì (đính kèm văn bản copy).

- Ngày 12/8/2012, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội có văn bản cho phép xác định ranh giới đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mễ Trì.

- Chủ đầu tư đang phối hợp với Trung tâm giao dịch đất đai và Phát triển Quỹ đất Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm, xã Trung Văn, xã Mễ Trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.

3.4. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương và yêu cầu VEFAC xây dựng phương án cổ phần hóa gắn với thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia để trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 6144/UBND-QHXDGT ngày 08 tháng 08 năm 2012

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại điểm g, mục 5, điều 1 đã nêu rõ: “Xây dựng mới Trung tâm Hội chợ triển lãm thương mại cấp quốc gia, quốc tế tại Mễ Trì”; còn tại điểm b, mục 4, điều 1: Khu đô thị Đông Anh thì hình thành “Trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội (EXPO) và vui chơi giải trí của Thành phố”. Như vậy, quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài là dành cho Trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội (EXPO) phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, riêng khu vực Mễ Trì đã dành để bố trí dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia phù hợp với thông lệ chung của các nước là tại thủ đô đều có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, một trong các biểu tượng của quốc gia là Nhà hát quốc gia, thư viện quốc gia, bảng tàng quốc gia, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, ngoài ra sẽ có trung tâm hội chợ triển lãm khác có quy mô nhỏ hơn và bố trí tại địa điểm khác trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.

Như vậy, địa điểm của Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì và Trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội (EXPO) là hoàn toàn khác nhau và đã được khẳng định rất rõ tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/8/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đã có ý kiến:

- Địa điểm, quy mô dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia phải được giữ nguyên tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội như ý kiến chỉ đạo nhất quán của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn toàn ủng hộ và nhất trí với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên địa điểm, quy mô của Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

5. Kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Như đã trình bày ở trên, Chính phủ, cùng với các Bộ, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án. Chủ đầu tư đã đầu tư nhiều công sức, tài chính để khẩn trương, tích cực triển khai dự án và đã đạt được những kết quả theo lộ trình công việc. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, cũng như sự đồng bộ gắn kết giữa hai dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn hóa tại Giảng Võ và Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên địa điểm và quy mô Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; Quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và phê duyệt trong các văn bản, quyết định nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);

  Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- VP thường trực BCĐ Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ Đô;

-  Vụ Kinh tế ngành, Vụ Khoa giáo Văn xã VPCP;

-  Bộ Xây dựng;

-  Vụ Kiến trúc, QHXD, Bộ XD;

- Viện Kiến trúc, QHXDĐT&NT Bộ XD;

- CT TNHH MTV Trung tâm HCTL VN;

- Lưu VT, KHTC, ĐL (26).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác