2844/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thực hiện dự án hạ tầng du lịch Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Hang Luồn, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 572/UBND-CNXD của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xin ý kiến thực hiện dự án hạ tầng du lịch Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Hang Luồn, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở hồ sơ dự án và ý kiến của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 371/DSVH-DT ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Hang Luồn, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình là một địa điểm du lịch văn hóa đầy tiềm năng và hấp dẫn để phát triển nhiều loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh và du lịch tâm linh. Dự án hạ tầng du lịch Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Hang Luồn là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết phát triển du lịch, tạo thành tuyến du lịch tâm linh kết nối với các điểm du lịch tâm linh như Chùa Hương, Bái Đính, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt đối với các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình. Do vậy, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Hang Luồn là cần thiết nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư và phát triển kinh tế -xã hội, kết nối các tuyến du lịch đang khai thác trên địa bàn , nâng cao đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.
- Đối với dự án hạ tầng du lịch Hang Luồn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương và nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại Hang Luồn, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình bao gồm: Xây dựng mới tuyến đường từ tỉnh lộ 43 8A (đầu cầu Chi Nê) đến Hang Luồn; xây mới bến thuyền du lịch; khơi thông lòng hang bị bồi lắng và cải tạo cửa hang; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong hang; xây dựng 01 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình lưu ý một số vấn đề liên quan đến dự án gồm:
- Việc khơi thông lòng hang phải đảm bảo hạn chế tối đa tác động đến các khối đá có giá trị nghệ thuật nổi trên mặt nước.
- Xác định rõ vị trí xây dựng nhà vệ sinh, đồng thời cần có giải pháp quy hoạch cây xanh tôn tạo cảnh quan khu vực.
- Hồ sơ cần bổ sung các căn cứ pháp lý hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL Hòa Bình;
- Lưu: VT, KHTC, NVG(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác