2854 /BVHTTDL-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Văn hoá-Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2010)

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

 - Các đơn vị trực thuộc Bộ.                                    

Ngày 28/8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Văn hoá-Thông tin theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2010, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Văn hoá-Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2010) đây là sự kiện văn hoá quan trọng có ý nghĩa, để Lễ kỷ niệm tổ chức đạt được hiệu quả thiết thực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

1. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22 tháng 7 năm 2010 của  Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành; các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Lễ kỷ niệm  nhân dịp 65 năm ngày truyền thống Ngành Văn hoá-Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2010) phải đảm bảo đúng các quy định, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, không tổ chức Mít tinh kỷ niệm. Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Ngành là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ôn lại truyền thống và phát huy những thành tựu mà các thế hệ trước đã đạt được.
2. Các hoạt động kỷ niệm nên tập trung lựa chọn hoạt động tiêu biểu có hiệu quả thiết thực, hướng các hoạt động về cơ sở, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến qua đó tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua của ngành;  phát động phong trào học tập các tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo cho các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

- Lưu: VT, VP(HCTC), HT.120

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác