2866/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Ngày 17 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 (Cuộc thi). Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1)     Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Bổ sung kịp thời các hồ sơ thí sinh còn thiếu gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Hoàn chỉnh kịch bản chi tiết đêm Chung kết Cuộc thi gửi thành viên Ban Chỉ đạo có ý kiến góp ý trong ngày 17/8/2012. Đến ngày 22/8/2012, nếu thành viên Ban Chỉ đạo không có ý kiến góp ý được hiểu là đồng ý với kịch bản Ban Tổ chức đề xuất. Ban Tổ chức tiếp thu, hoàn chỉnh kịch bản để triển khai thực hiện, tổng duyệt ngày 23/8/2012.

- Xây dựng và gửi các thành viên Ban Chỉ đạo lịch chi tiết từ ngày 21-25/8/2012.

- Tổng duyệt vào tối ngày 23/8/2012.

- Có văn bản báo cáo Ban Tổ chức về việc dự kiến bán vé đêm Chung kết cuộc thi (nội dung này không có trong Đề án được chấp thuận).

- Điều chỉnh người phát ngôn của Cuộc thi từ nay đến đêm Chung kết ngày 25/8/2012.

- Lưu ý có biện pháp kiểm soát về trang phục của người dẫn chương trình (MC).

- Phối hợp với Cục A83 Bộ Công an khẩn trương xác minh nhân thân thí sinh Vũ Thu Phương, có kết luận chính thức bằng văn bản, thông báo công khai, thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí trước đêm Chung kết Cuộc thi. Triển khai và có những giải pháp xử lý phù hợp tiếp theo.

2) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Giám sát, hướng dẫn, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Tổ chức về công tác chuyên môn theo đúng Quy chế, Đề án được duyệt, báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo những vướng mắc, phát sinh về Cuộc thi và kiến nghị cách giải quyết để Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- UBND Thành phố Đà Nẵng (để phối hợp);

- Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng;

- Cục NTBD (để thực hiện);

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Công ty Cổ phần Tiền phong (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) S.35.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác