2866/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi họp triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới

Ngày 14/7/2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì buổi họp “Triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới theo hướng dẫn của UNESCO”. Tham dự buổi họp có Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế; Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Sơn Động, Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); Ban quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử; Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm.
Sau khi nghe PGS.TS. Đặng Văn Bài trình bày nội dung những quy định mới của UNESCO về quy trình lập hồ sơ đề cử di sản thế giới, báo cáo tiến độ lập hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, ý kiến của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và của các đại biểu tham dự buổi họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, sự phối hợp hiệu quả của Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm thời gian qua đã chủ động triển khai nhiều công việc cần thiết chuẩn bị cho công tác lập hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới. Tuy nhiên, một số công việc triển khai còn chậm, như: chưa có Kế hoạch tổng thể lập hồ sơ đề cử Yên Tử là Di sản Thế giới; chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn lập hồ sơ di sản.
2. Để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của việc lập hồ sơ di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng của 03 tỉnh:
a) Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể lập hồ sơ đề cử Yên Tử là Di sản Thế giới trình Ủy ban nhân dân 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương xem xét, phê duyệt, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kế hoạch cần xác định rõ cơ quan đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, vai trò của các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ.
 b) Xây dựng Kế hoạch đón tiếp, làm việc với chuyên gia quốc tế của ICOMOS là GS. Hae-Un Rii - Chủ tịch ICOMOS Hàn Quốc, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó:
- Thời gian từ ngày 13-19/8/2015: dự kiến 01 buổi làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 04 ngày đi khảo sát thực tế tại di sản (lưu ý trong thời gian đi khảo sát các điểm di tích trên địa bàn 03 tỉnh, cần bố trí để chuyên gia gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng dân cư địa phương, doanh nghiệp đầu tư khai thác, hoạt động du lịch trong khu di sản tại mỗi điểm di tích đó); 01 ngày tổ chức Hội thảo nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của di sản đề cử. 
 - Nội dung đợt làm việc với chuyên gia quốc tế, gồm:
+ Chuẩn bị bản đồ (hệ thống dữ liệu gốc vector) trong đó làm rõ phạm vi khoanh vùng bảo vệ di sản (khu vực di sản đề cử và vùng đệm bao quanh), cần đặc biệt lưu ý về tính toàn vẹn của di sản - là một trong ba trụ cột tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản đề cử;
+ Chuẩn bị báo cáo tổng thể về di sản đề cử (giới thiệu giá trị di sản, các tiêu chí, tính toàn vẹn, tính xác thực, việc bảo vệ, quản lý di sản), trong đó miêu tả các khu vực đã được khoanh vùng trên bản đồ để làm rõ các yếu tố góp phần tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Đặc biệt cần bám sát nội dung Báo cáo tóm tắt Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử đã được đăng trên website của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, trong đó khẳng định di sản có tiềm năng đạt được 04 tiêu chí về văn hóa (ii, iii, v, vi), riêng với tiêu chí (vii) có thể tham khảo chuyên gia có nên đưa vào hồ sơ đề cử hay không; không nên đưa Di tích chiến thắng Bạch Đằng vào hồ sơ đề cử;
+ Thu thập các nguồn tư liệu đã có, đã xuất bản để chứng minh giá trị di sản, cũng như chứng minh về công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ di sản;
+ Các nội dung liên quan khác.
c) Trước ngày 25/7/2015, hoàn thiện ký kết hợp đồng với Tổ chức ICOMOS quốc tế về việc ICOMOS cử GS. Hae-Un Rii tới Việt Nam để hỗ trợ lập hồ sơ đề cử di sản thế giới ở giai đoạn I của “Quy trình Tập trung – Upstream Process”.
d) Gửi báo cáo đánh giá của chuyên gia ICOMOS ở giai đoạn I của “Quy trình Tập trung – Upstream Process” đối với di sản đề cử để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định chủ trương tham gia lập hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và đề xuất các nội dung liên quan khác.
2.3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan ở Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đón tiếp, làm việc với GS. Hae-Un Rii trong thời gian khảo sát thực địa tại các di tích thuộc khu di sản đề cử, cũng như trong toàn bộ quá trình lập hồ sơ di sản.
3. Giao Cục Di sản văn hóa:
- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương xây dựng Kế hoạch tổng thể lập hồ sơ đề cử Yên Tử là Di sản Thế giới và Kế hoạch đón tiếp, làm việc với GS. Hae-Un Rii.
- Cử người tham gia đợt khảo sát thực địa cùng với chuyên gia ICOMOS.
4. Giao Cục Hợp tác quốc tế chuẩn bị các công việc cần thiết để Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp, làm việc với GS. Hae-Un Rii tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia;
- UBND và Sở VHTTDL các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương;
- UBND TP. Uông Bí, TX. Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh);
- UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động (tỉnh Bắc Giang);
- UBND TX. Chí Linh (tỉnh Hải Dương);
- BQL Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc;
- BQL Di tích và Rừng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh);
- Công ty CPPT Tùng Lâm;
- Cục DSVH, Cục HTQT;
- Lưu: VT, VP(THTT).ĐTM.30.   
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác