2868/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc truyền hình trực tiếp Chương trình hoà nhạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hoà nhạc giao hưởng hợp xướng chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, vào ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Đây là chương trình hoà nhạc tác phẩm giao hưởng số 8 tên gọi "1000 của Gusta Maler", có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 1000 diễn viên, sinh viên nghệ thuật trong nước và hợp xướng viên tình nguyện quốc tế đến từ các nước Nhật, Pháp, Na Uy...

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2010 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền hình Việt Nam; để tôn vinh nghệ thuật giao hưởng nước nhà, tăng cường giao lưu văn hoá nghệ thuật của nghệ sỹ trong và ngoài nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người, tiềm năng và triển vọng của Việt Nam với bạn bè quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Chương trình hoà nhạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- UBND thành phố Hà Nội;

- Sở VH TTDL Hà Nội;

- Văn phòng BCĐ quốc gia 1000 năm Thăng

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác