2871/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2871/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2313/VHTTDL-QLDS ngày 29/7/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Lâm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Lâm, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam bảo; tôn tạo sân vườn tổng thể, Tam quan; xây dựng nhà Tăng, nhà đón tiếp và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần hướng dẫn chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

- Về tổng thể: Cần thuyết minh về hạng mục hiện có phía sau Thượng điện; di chuyển nhà đón tiếp về gần phía nhà Tăng để đảm bảo nhà đón tiếp nằm phía sau Tiền đường; do Dự án đề xuất giữ nguyên Lầu Tây Thiên, cho nên cần điều chỉnh bản vẽ mặt bằng tổng thể (không di chuyển vị trí hạng mục này); không xây dựng thêm vườn tháp (vị trí số 12 tại bản vẽ mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo) và cần giảm bớt diện tích lát sân để tăng diện tích trồng cây tôn tạo cảnh quan di tích.

- Do Tam bảo có hình thức tường hồi bít đốc, cho nên không sử dụng mái đao cho các công trình Tam quan và nhà Tăng.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giao Cục Di sản văn hoá thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác