2872/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2872/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 8 năm 2013 Về việc thoả thuận Hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa số nhà 24, 26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2312/VHTTDL-QLDS ngày 29/7/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc xin ý kiến phương án kiến trúc cải tạo, sửa chữa số nhà 24, 26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, (kèm theo hồ sơ xin phép cải tạo, sữa chữa công trình). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa số nhà 24, 26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý: Việc cải tạo, chỉnh trang kiến trúc mặt đứng và mái công trình phải đáp ứng quy định về vật liệu, màu sắc và chất liệu phủ theo Điều lệ tạm thời về quản lý, xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác