2878/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trung Trữ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 545/SVHTTDL- KHTC ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Trung Trữ, bao gồm các nội dung: tu bổ Tam quan, Tiền đường, Nhà Tụng đường, Nhà Tổ; tôn tạo Nhà Mầu, Hậu cung Nhà Tổ, Nhà ngang 1, Nhà ngang 2, sân vườn, tường rào di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các vấn đề sau:
- Về phương án quy hoạch mặt bằng: giữ nguyên hệ thống ao chùa hiện có, không điều chỉnh ao chùa thành hình bán nguyệt. Bổ sung phương án cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy di tích.
- Chỉ tiến hành tu bổ Tam quan, không tháo dỡ hạ giải để xây dựng lại theo nguyên mẫu.
- Đối với phương án thiết kế tu bổ Tiền đường: giữ nguyên thềm và nhang án phía trước Tiền đường. Chỉ rõ trên bản vẽ cấu kiện kiến trúc gỗ tu bổ, cấu kiện giữ nguyên, cấu kiện thay thế. Bổ sung phương án xây dựng nhà bao che thi công.
- Đối với phương án tu bổ Tụng đường: quan điểm là tu bổ, phục hồi, vì vậy, phương án thiết kế cần điều chỉnh theo hướng bảo tồn tối đa các cấu kiện, bộ phận công trình còn khả năng sử dụng, phục hồi theo nguyên mẫu đối với các cấu kiện, bộ phận công trình bị cháy, không còn khả năng sử dụng.
- Sử dụng mẫu cửa sổ sắc - Không để thay cho thiết kế cửa sổ chữ Thọ trong các các công trình Nhà Tổ, Nhà Mẫu, Nhà ngang.
- Bảo tồn tối đa ngói lợp, ngói lót còn khả năng sử dụng của công trình Tiền đường, Nhà Tụng đường, Nhà Tổ (không thay mới 100%).
- Bổ sung phương án chiếu sáng nội thất công trình. Hồ sơ thuyết minh cần bỏ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin do đã hết hiệu lực thi hành và bổ sung thuyết minh đánh giá tác động môi trường.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:                                                           
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác