2881/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lựa chọn phương án bố trí cụm công trình phụ trợ ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị số 2, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 593/ĐSĐT- BQLDA2 ngày 19/6/2015 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đề nghị góp ý các phương án bố trí cụm công trình phụ trợ ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị số 2 (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với phương án 2 (bố trí cụm công trình phụ trợ ga C9 tại khu đất của Tổng công ty Điện lực Hà Nội). Tuy nhiên, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ"TTg ngày 09/12/2013, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nghiên cứu, lựa chọn vị trí lối lên và lối xuống của ga C9 nằm ngoài phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, báo cáo Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cho phép tổ chức xin ý kiến nhân dân và các nhà khoa học, sau đó trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác