2883/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2883/BVHTTDL –DSVH ngày 06 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Hồng Hà kết hợp tu bổ, tôn tạo di tích Hội quán Phúc Kiến tại số 40, phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 2247/VHTTDL-QLDS ngày 23/7/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Hồng Hà kết hợp tu bổ, tôn tạo di tích Hội quán Phúc Kiến tại số 40, phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Hồng Hà kết hợp tu bổ, tôn tạo di tích Hội quán Phúc Kiến tại số 40, phố Lãn Ông, bao gồm các nội dung sau:

1. Tu bổ, tôn tạo di tích Hội quán Phúc Kiến ( Tu bổ Nghi môn, Phương đình, Hậu cung, hai bức Thanh Long – Bạch Hổ, hai lầu thiêu hương; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật)

2. Cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Hồng Hà (cải tạo, chỉnh trang các khối nhà hai bên, phía trước Hậu cung của Hội quán; xây dựng khối lớp học và thư viện hai bên, phía sau Hậu cung của Hội quán; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật).

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

- Cung cấp thêm tư liệu để phân tích, củng cố cơ sở khoa học phục hồi các chi tiết trang trí, màu sắc và loại vật liệu được sử dụng cho việc lát nền, lớp mái…các hạng mục di tích gốc của Hội quán và các khối nhà hai bên, phía trước Hậu cung của Hội quán.

- Đối với khối lớp học phía sau Hậu cung của Hội quán: Cần nghiên cứu sử dụng các chi tiết trang trí mặt đứng kế thừa kiến trúc trong khu vực; đồng thời căn cứ Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội để nghiên cứu, sử dụng vật liệu, màu sắc chất liệu phủ và điều chỉnh giảm cao cho phù hợp.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác