2884/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đón Bộ trưởng Văn hóa Philippines sang tham dự Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam 2016

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 200/VPCP-QHQT ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines và Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 2016 tại Hà Nội và Thanh Hóa.
Theo thông báo của phía Philippines, Ngài Felipe de Leon Jr.- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines (tương đương cấp Bộ trưởng) mong muốn dẫn đầu đoàn Philippines sang thăm Việt Nam và tham dự Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam vào thời gian trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón Ngài Felipe de Leon Jr.- Chủ tich Ủy ban Ouốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines theo đề nghị của phía Bạn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
-Lưu: VT, HTQT, NĐT.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác