2934/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo và chấm giải cuộc thi Viết về tấm gương điển hình trong PCBLGĐ

Kính gửi: Hội nhà báo Việt Nam
 
Nhằm phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể đã tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2016. Kết quả cuộc thi dự kiến công bố vào ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ),
Để nâng cao chất lượng cuộc thi cũng như đảm bảo sự công bằng, nghiêm túc trong chấm giải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội nhà báo Việt Nam cử 01 lãnh đạo Hội tham gia Ban chỉ đạo cuộc thi và là Chủ tịch Hội đồng chấm giải chung khảo Cuộc thi; cử 01 lãnh đạo cấp phòng, ban tham gia thành viên Ban chỉ đạo và là Chủ tịch Hội đồng chấm giải sơ khảo Cuộc thi.
Công văn phúc đáp gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05 tháng 8 năm 2016.
Chi tiết liên hệ: ông Phạm Quốc Nhật, chuyên viên Vụ Gia đình, email quocnhat.vugiadinh@gmail.com., điện thoại 0988741639./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ, Nhật (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác