2943/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định thiết kế BVTC xây dựng Nhà Thủ từ di tích đền Thái Vi, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 288/UBND- VP6 ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị thẩm định Hồ sơ Thiết kế thi công Nhà Thủ từ, đền Thái Vi, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Hồ sơ Thiết kế thi công xây dựng Nhà Thủ từ, đền Thái Vi, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề cần chỉnh sửa,  bổ
sung của phương án thiết kế thi công Nhà Thủ từ:
- Bờ nóc, bờ chảy đắp theo mẫu bờ nóc, bờ chảy Nhà Tả, Hữu vu (không đắp con giống trên bờ nóc), đỉnh tường đầu hồi đắp trang trí hình đấu nắm cơm.
- Cửa đi thiết kế theo mẫu cửa bức bàn bằng gỗ truyền thống (không lắp
kính).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện Hồ sơ thiết kế trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác