2944/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2944/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc bảo quản vỏ tàu cổ bị đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công Văn 2580/UBND-VX ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cho ý kiến về các phương án bảo quản vỏ tàu cổ bị đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khai quật thành công các hiện vật trên con tàu cổ đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc khai quật và đưa vỏ tàu về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để bảo tồn, phát huy giá trị, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và tham quan là phù hợp với khả năng và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của nước ta hiện nay. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án bảo quản, phát huy giá trị con tàu để xin ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, trong giai đoạn trước mắt, việc nghiên cứu xử lý hiện vật sau khai quật, trục vớt con tàu và tiến hành bảo quản vỏ con tàu là nhiệm vụ cần được ưu tiên.

Về kinh phí, theo quy định của Luật Ngân sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thể hỗ trợ kinh phí cho việc bảo quản vỏ con tàu đắm, vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện công việc nói trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác