2945/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Dự án Khu phức hợp du lịch Văn hóa - Tâm linh - Cáp treo Núi Sam, tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
 
Phúc đáp Công văn số 688/UBND-KT ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị thỏa thuận địa điểm xây dựng Khu phức hợp du lịch Văn hóa - Tâm linh - Cáp treo Núi Sam, thành phố Châu Đốc (kèm theo bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cáp treo Núi Sam). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng Dự án Khu phức họp du lịch Văn hóa - Tâm linh - Cáp treo Núi Sam thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ II của Khu danh lam cảnh Núi Sam để phát triển các hoạt động du lịch của thành phố Châu Đốc riêng và tỉnh An Giang nói chung.
2. Về địa điểm xây dựng nhà ga và hướng tuyến: Phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cáp treo Núi Sam đề xuất tuyến cáp treo đi sát nhiều công trình tín ngưỡng tâm linh (như chùa Bửu Sơn, chùa Minh Sơn, chùa Giác Hương, chùa Nam Thanh...) và nhiều lần cắt qua đường đi bộ trong di tích, đồng thời vị trí xây dựng nhà ga đến sát gần với công trình Miếu Bà trên đỉnh núi, do đó sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường tâm linh của di tích. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu phương án chuyển vị trí xây dựng nhà ga đến sang sườn núi phía Tây sao cho tuyến cáp treo không đi quá gần các điểm công trình tín ngưỡng tôn giáo và không cắt qua đường đi bộ vốn có trong di tích. Trên cơ sở hướng tuyến điều chỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư triển khai lập Dự án trong đó có đánh giá tác động môi trường của Dự án, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định theo thẩm quyền.
1. Về các công trình văn hóa - tâm linh: Không xây dựng đền thờ Hùng Vương, công trình tưởng niệm Thoại Ngọc Hầu, khu chùa Khơme và hệ thống công trình kiến trúc văn hóa Chămpa. Các nội dung khác nên điều chỉnh theo phương án xây dựng một khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng kết hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ góp phần phát triển du lịch bền vũng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Dự án Khu phức hợp Du lịch - Văn hóa - Tâm linh - Cáp treo Núi Sam./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tinh An Giang;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác