2946/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2946/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công Trả lời Công văn số 1349/UBND-QHXD ngày 8 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương  tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương  tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bao gồm các hạng mục: Cổng, hàng rào, biển hiệu; đường dạo; kè đá; sân bê tông; nhà vệ sinh. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Về phương án quy hoạch sân vườn, cây xanh tại di tích: Giảm bớt việc xây mới đường dạo, chỉ xây đường dạo nối từ nhà bia hiện có đến vị trí cây Gội, bám theo địa hình tự nhiên để giữ gìn cảnh quan di tích; cần có phương án quy hoạch cây xanh trong di tích; phần kè đá hộc lộ ra ngoài thì phải có hình thức trồng cỏ.

- Nghiên cứu điều chỉnh hình thức kiến trúc của cửa sắt, trang trí bằng bê tông hai bên cổng chính (trong bản vẽ KT -03 gọi là phù điêu bê tông) đề phù hợp với tính chất và kiến trúc những công trình tại di tích; xem xét vị trí và kích thước của biển hiệu ở cổng chính để không bị mái cổng che khuất.

- Hồ sơ cần bổ sung phương án thiết kế bia đá ghi dấu tích tại sân vị trí cây Gội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

-Ban QLKDTLS-ST ATK Định Hóa

-Lưu: VT, DSVH, VHN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác