2967/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tham gia Hội chợ Trours (Pháp)

Kính gửi:  Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 949/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ cho ý kiến đối với đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc Việt Nam tham dự Hội chợ Tours (Pháp) với tư cách khách mời danh dự và tổ chức các hoạt động quảng bá theo mô hình "gặp gỡ Việt Nam", sau khi nghiên cứu hồ sơ và tìm hiểu về hoạt động này, Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến, như sau:

Ngay từ trung tuần tháng 5 năm 2010, theo lời mời của Ban Tổ chức Hội chợ (bản sao kèm theo), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giao trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã làm việc với Ban tổ chức hội chợ Tours về khả năng tham gia của Việt Nam và đã có báo cáo về Kế hoạch tham gia Hội chợ này (xin gửi kèm theo Báo cáo của Trung tâm), hiện nay, Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng các chương trình tham gia Hội chợ theo những nội dung và hoạt động đã thống nhất với Ban tồ chức Hội chợ, bao gồm:

- Biểu diễn nghệ thuật dân tộc và múa rối nước;

- Thiết kế, xây dựng không gian trưng bày triển lãm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam;

- Xây dựng không gian ẩm thực Việt Nam;

- Thiết kế, xây dựng các gian hàng dành cho các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn nhăm quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam và các công ty giới thiệu hàng hoá, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sách báo, ấn phẩm và mỹ thuật;

- Tổ chức khu trưng bày và hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt thời kỳ Bác Hồ hoạt động ở Tours và Pháp;

- Tổ chức chiếu phim giới thiệu Việt Nam.

Về nguồn ngân sách thực hiện: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự kiến đưa hoạt động này vào Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia từ nguồn Chương trình hành động quốc gia về du lịch 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc từ nguồn ngân sách dành cho Chương trình xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch năm 2011 của Chính phủ.

Đối với đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc đề nghị thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham gia Hội chợ Tous theo mô hình "Gặp gỡ Việt nam", Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy:

Hội chợ Tours (Pháp) là mô hình khác với mô hình "Gặp gỡ Việt Nam" do Bộ Ngoại giao đề xuất và là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức tại Mỹ vào tháng 11 năm 2009. "Gặp gỡ Việt Nam" là sáng kiến của Việt Nam và do ta hoàn toàn chủ động tổ chức bằng nguồn ngân sách của Việt Nam, trong khi Hội chợ Tours là một hoạt thường niên do thành phố Tours (Pháp) chủ động tổ chức và mỗi năm mời một nước tham gia với tư cách là khách mời danh dự. Ban tổ chức nước chủ nhà đã thoả thuận với ta về việc đài thọ ăn, ở tại chỗ và đi lại nội địa cho đoàn nghệ thuật Việt Nam 30 người thông qua Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (nghệ sỹ, nghệ nhân hoạ sỹ thiết kế) trong 16 ngày cũng như hỗ trợ thiết kế gian hàng, bố trí điện, nước trong khu trưng bày của ta.

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với ba hoạt động lớn nhất hành tinh là thế vận hội Olympic; Cúp bóng đá thế giới và Triển lãm EXPO, Chính phủ đều giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ tham gia, trong đó Bộ Ngoại giao điều phối các quan hệ đối ngoại. Đối với hội chợ Tours lần này, cơ quan chủ trì có thể là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phòng Thương mại và Công nghiệp. Việt Nam (VCCI) hoặc Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao là cơ quan điều phối quốc tế các hoạt động này.

Tuy nhiên, nội dung và hoạt động chủ yếu là giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật, triển lãm và xúc tiến du lịch nên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp làm việc với Ban tổ chức. Vì vậy, để thuận lợi cho công tác tổ chức, trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo thủ tướng chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động của Việt Nam tham gia Hội chợ Tours. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các Bộ  và VCCI để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Bộ Công thương;

- Bộ Công an ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Lưu: VT, HTQT (1NVT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác