2970/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v khai quật, trục vớt tàu đắm tại bờ biển thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Phúc đáp Công văn 4504/UBND-VH ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cho phép khai quật, trục vớt con tàu đắm tại bờ biển thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang (kèm theo Phương án khai quật, trục vớt). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Cơ bản thống nhất với các nội dung của Phương án khai quật, trục vớt tàu đắm tại bờ biển thôn Thiên Xuân Hạ để bổ sung hiện vật trưng bày cho tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như làm phong phú các giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất cố đô trong lịch sử và đảm bảo an toàn gi thông đường thủy, an ninh trật tự tại địa phương.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:
- Bổ sung ảnh hiện trạng; ảnh hiện vật thu thập được trong quá trình khảo sát; sơ đồ vị trí con tàu; phương án bảo quản con tàu sau khi được trục vớt.
- Lực lượng tham gia khai quật, trục vớt: cần bổ sung thêm các nhà khảo cổ học đã từng tham gia khai quật, trục vớt khảo cố học dưới nước đế theo dõi trong suốt quá trình thực hiện khai quật, trục vớt con tàu đắm.
về phương án phân chia hiện vật, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định và cân nhắc thêm phương án ngân sách địa phương chịu chi phí khai quật để lưu giữ và trưng bày toàn bộ con tàu đắm và hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn cho Bảo tàng.
Để tiến hành khai quật, trục vớt con tàu đắm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cần làm đầy đủ hồ sơ xin phép khai quật, trục vớt theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật, trục vớt con tàu đắm tại bờ biển thôn Xuân Thiên Hạ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác