2978/BVHTTDL- ĐA

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Phối hợp tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV, năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội tổ chức hai năm một lần nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa đất nước nói chung và những nét văn hóa độc đáo của Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình có bề dày ngàn năm văn hiến, cảnh quan tươi đẹp và thanh bình, con người mến khách và lịch lãm nói riêng với bạn bè quốc tế. Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa giữa các nhà làm phim, nghệ sỹ điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới với khán giả Thủ đô; thông qua Liên hoan Phim đế tăng cường quảng bá và hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội.
Trên tinh thần đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành: Quy định số 272/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2016 về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV vào Quý IV năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội; Quyết định số 1508/QĐ-BVHTTDL ngày 23/3/2016 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV.
Để tổ chức thành công Liên hoan Phim với ý nghĩa là một sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng của Thủ đô, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Úy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện và bố trí kinh phí cho các hoạt động sau đây:
- Quảng bá, quảng cáo cho Liên hoan Phim, bao gồm quảng cáo ngoài trời, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thủ đô;
- Tổ chức tiệc chiêu đãi (Gala Dinner) chào mừng đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim và Chương trình văn nghệ chào mừng .
-Phối họp với Ban Tổ chức Liên hoan phim tổ chức các buổi chiếu phim ngoài trời tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn Thành phố.
- Cung cấp phương tiện vận chuyên đại biểu, khách mời trong thời gian Liên hoan Phim;
- Huy động và tổ chức tình nguyện viên phục vụ đêm Khai mạc, đêm Bế mạc Liên hoan Phim, chương trình chiếu phim ngoài trời tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
- Cung cấp ít nhất là hai cụm rạp phục vụ việc chiếu phim trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim.
- Bố trí cho các đại biểu, khách mời của Liên hoan Phim tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và các địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội.
- Phối họp đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm Khai mạc, đêm Bế mạc Liên hoan Phim và các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Phim.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm có ý kiến bằng văn bản về nội dung phối hợp tố chức Liên hoan Phim nói trên, đế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Tổ chức hoàn thiện Chương trình và Kế hoạch tổ chức Liên hoan Phim.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở VHTT Hà Nội;

- Sở Du lịch Hà Nội;
- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội;
- Cục Điện ảnh;
- Lưu: VT, ĐA, TH.5
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác