2981/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2981/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 8 năm 2013 Về việc Dự án Nâng cao năng lực sản xuất, phát triển ngọc trai tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp Công văn số 2433/UBND-NLN2 ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị cho ý kiến về Dự án Nâng cao năng lực sản xuất, phát triển bền vững, hội nhập ngành công nghiệp ngọc trai thế giới tại khu vực thuộc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Ngọc trai Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Việc nuôi cấy, sản xuất ngọc trai tại Việt Nam, trong đó có khu vực trên vùng biển Đông bắc đã hình thành và phát triển từ nhiều năm nay; tổ chức nuôi cấy, sản xuất ngọc trai theo quy trình khép kín, áp dụng các phương pháp khoa học, kỹ thuật hiện đại, có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, ý tưởng nuôi trồng thuỷ sản nói chung kết hợp du lịch làng nghề đã được áp dụng có hiệu quả tại một số nước trên thế giới. Do đó, về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án đầu tư Nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản xuất ngọc trai, hội nhập ngành công nghiệp ngọc trai thế giới theo xu thế phát triển bền vững. Tuy nhiên, Dự án này đề xuất thực hiện trên một số khu vực, trong đó có khu vực thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cho nên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các cơ quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Phạm vi của Dự án tại khu vực bảo vệ vùng lõi của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, vì vậy không nên mở rộng hơn so với diện tích Công ty hiện đang triển khai và không cấp phép ở những nơi hoạt động du lịch có mật độ cao, cảnh quan đẹp và gây cản trở hoạt động du lịch. Nếu mở rộng Dự án, nên chuyển ra khu vực phụ cận và Vân Đồn. Bên cạnh đó, việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần được triển khai trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi xem xét, phê duyệt Dự án.

- Nội dung chuyên môn, kỹ thuật và quy trình thủ tục các bước thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý của quốc tế và của Việt Nam về bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường.

- Hoạt động xây dựng công trình phải được nghiên cứu, cân nhắc thận trọng theo hướng kế thừa đặc điểm kiến trúc truyền thống, tạo nên không gian hài hoà, góp phần tôn tạo cảnh quan tự nhiên, do đó cần chia nhỏ các khu chức năng để bố trí mặt bằng kiến trúc phân tán, xây dựng công trình thấp tầng, mái dốc. Các đường dẫn, trạm trung chuyển nên nghiên cứu, thiết kế lắp ghép, bám theo các mép đảo, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

- Không tổ chức các không gian phục vụ ăn uống, giải khát tại khu vực sản xuất, nuôi cấy và giới thiệu sản phẩm.

- Dự án cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển du lịch ở những giai đoạn sau, trong đó có việc nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ du lịch.

- Do vòng đời một chu kỳ nuôi ngọc trai ngắn, vì vậy thời gian cấp phép hoạt động của dự án cần cân nhắc  rút ngắn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện nội dung Dự án để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan xem xét, thoả thuận trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Tổng cục Du lịch;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH, NMH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác