298/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Kính gửi:
               - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
               - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
Để chuẩn bị việc tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất nội dung chương trình truyền hình trực tiếp buổi lễ như sau:
- Chương trình nghệ thuật mở màn.
- Giới thiệu đại biểu tham dự Lễ đón Bằng.
- Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu.
- Trao Bằng ghi danh của UNESCO (Bà Katherine Muller Marin trao bằng cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng trao lại cho Lãnh đạo 2 tỉnh và đại diện cộng đồng). Bộ trưởng tặng hoa cho bà Katherine Muller Marin. Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tặng hoa cho Lãnh đạo 2 tỉnh và đại diện cộng đồng.
- Bà Katherine Muller Marin phát biểu.
- Bộ trưởng công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
- Phát biểu của đại diện cộng đồng.
- Phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
- Đại diện Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thay mặt 2 tỉnh cam kết và cảm ơn, kết thúc phần lễ.
- Chương trình nghệ thuật “về miền Ví, Giặm”.
Các bài phát biểu nêu trên cần hết sức ngắn gọn, tránh trùng lặp và được dịch sang tiếng Anh để chiếu lên màn hình LED.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, DTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác