29/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu Hàn Quốc’’

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tại công văn số 5898/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng. Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu Hàn Quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu Hàn Quốc’’ sau khi có ý kiến đóng góp của Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính báo cáo một số điểm chính về Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2012 như sau:

Với 161 năm lịch sử Triển lãm Thế giới (World EXPO) là triển lãm phi lợi nhuận quốc tế có quy mô, ảnh hưởng và kéo dài lâu nhất trong lịch sử các triển lãm quốc tế. Với sự tham gia của các quốc gia ở cấp nhà nước, EXPO có 2 mức độ, 5 năm một lần là EXPO chính kéo dài 6 tháng và kỳ EXPO quy mô nhỏ hơn kéo dài 3 tháng. EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc được tổ chức trong thời gian 03 tháng, từ ngày 12/5/2012, đến ngày 12/8/2012, trên tổng diện tích 1,7 triệu m2 và dự kiến có hơn 100 quốc gia, 5 tổ chức quốc tế, 10 tập đoàn và 16 chính quyền địa phương tham gia, số khách tham quan ước tính khoảng 8 triệu lượt khách, trong đó 550.000 lượt khách quốc tế.

Chủ đề bao trùm của EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc là “Đại dương và Duyên hải sống" (The Living Ocean and Coast), trong đó chủ đề bao trùm được xây dựng và phát triển dựa trên 3 tiêu đề sau đây:

1- Phát triển và bảo tồn đường bờ biển

2- Nguồn lực và công nghệ mới đối với đại dương và biển.

3- Các hoạt động hàng hải mang tính sáng tạo.

Năm 2012, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg về Phát triển bền vững và giai đoạn kết thúc cam kết Nghị định thư Kyoto, do đó triển lãm sẽ là bước ngoặt trong cuộc thảo luận về sự chung sống giữa thiên nhiên và con người

Ý nghĩa của Triển lãm Thế gia EXPO 2012 Yeosu về chủ đề biển là:

- EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc có chủ đề và nội dung mang tính thời sự toàn cầu được tổ chức tại khu vực đang có những vấn đề về biển đảo. Đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu về đất nước con người, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, phát triển tiềm năng biển cũng như quảng bá biển Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước trên để giới và phù hợp với Nghị quyết số 09- NQ/TW này ngày 09/02/2007  của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW với mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển đảo và bảo vệ môi trường của tổ quốc Việt Nam, thông điệp truyền tải của ta gồm:

- Khẳng định vai trò trách nhiệm và quyền lợi của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế quan trọng về biển và đại dương qua đây thể hiện một cách tinh tế quan điểm và sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề biển, đảo;

- Triển lãm là dịp để ta chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trao đổi hợp tác, cung cấp cho khách tham quan thông tin thành tựu khoa học công nghệ về khai thác, phát triển nguồn lợi của biển như: hải sản, dầu khí, hàng hải, du lịch sinh thái, văn hóa biển đảo trong qua trình hội nhập kinh tế quốc tế và thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam một cách tích cực, không trực tiếp.

- Giới thiệu về đời sống dân sinh, vẻ đẹp kỳ vĩ, thơ mộng của biển cùng bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và sự gắn bó ngàn đời của người Việt Nam với biển.

Sau khi xin ý kiến đóng góp của các Bộ, Ban ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu và bổ sung hoàn thiện Đề án. Về ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường xung quanh vấn đề tuyên truyền chủ quyền biển đảo, có xu hướng đề cập các cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam, tranh thủ dịp này đưa ra những cơ sở pháp lý có liên quan đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (trực diện). Tuy nhiên, ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đề nghị sửa một số câu chữ với mục đích mềm hóa" việc đấu tranh và không đề cập đấu tranh trực tiếp. Đối với nội dung này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tiếp cận theo phương pháp không đấu tranh trực diện Theo thông lệ, EXPO là diễn đàn để các nước giới thiệu những phát minh, kinh nghiệm phát triển, quảng bá hình ảnh quốc gia và những thành tựu theo chủ đề, là dịp để học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy sự hiểu biết, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đầu tư. Xu thế này phù hợp với quan điểm đấu tranh khôn khéo, tinh tế của ta đối với vấn đề chủ quyền biển, đảo.

Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Ban cùng các thành viên là đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo các Bộ liên quan để theo dõi sát tình hình kịp thời xử lý tình huống trong trường hợp một số nước khác có chủ ý tuyên truyền bất lợi cho ta về chủ quyền biển - đảo, Ban Chỉ đạo sẽ đưa trên tình hình cụ thể tình Thủ tướng phương án giải quyết.

Về không gian trưng bày: Gian triển lãm Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc nằm trong khuôn viên gian triển lãm khu vực Thái Bình Dương (D301) có diện tích mặt bằng 348m2 trong nhà (chiều dài: 11m, chiều rộng: 16m; chiều cao: 08m). Với chủ đề biển, đảo Việt Nam - Con người và thiên niên", gian triển lãm Việt Nam được thể hiện bằng nhiều chất liệu gỗ, tre, thủy tinh, gốm nêu bật sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đan xen với những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống độc đáo của Việt Nam.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Bộ trưởng (để b/c);

-TTHCTL VN (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, VH (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác