3002/BVHTTDL-TCDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Số: 3002/BVHTTDL-TCDL chấn chỉnh tình trạng nhà vệ sinh vừa thiếu vừa không đảm bảo tiêu chuẩn tại các điểm có nhiều người qua lại và du lịch

CÔNG VĂN SỐ: 3002/BVHTTDL-TCDL CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG NHÀ VỆ SINH VỪA THIẾU VỪA KHÔNG ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN TẠI CÁC ĐIỂM CÓ NHIỀU NGƯỜI QUA LẠI VÀ DU LỊCH

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa nhiều tin, bài phản ánh tình trạng nhà vệ sinh vừa thiếu, vừa không đảm bảo vệ sinh tại các khu du lịch và các điểm có nhiều người qua lại. Đây là thực trạng đang tồn tại ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc cho hành khách, làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam trong con mắt du khách quốc tế, đúng như phản ánh của báo chí. Nhiều quốc gia trong khu vực đã giải quyết tốt tình trạng này bằng cách đẩy mạnh phong trào làm nhà vệ sinh công cộng, đưa ra tiêu chuẩn Nhà vệ sinh tại các điểm du lịch, các trạm dừng chân, các trạm bán xăng.

Ở Việt Nam, do hệ thống các điểm du lịch, điểm dừng chân và nơi công cộng có nhiều người qua lại thuộc nhiều ngành, nhiều địa phương quản lý, vì vậy để giải quyết tình trạng nhà vệ sinh vừa thiếu vừa không đảm bảo vệ sinh, rất cần sự chỉ đạo và chấn chỉnh của UBND tỉnh, thành phố. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phát động chiến dịch “làm mới và chuẩn hoá nhà vệ sinh” theo quan điểm “ở đâu có nhiều hành khách qua lại, ở đó có nhà vệ sinh sạch đẹp”, đồng thời giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra thực trạng nhà vệ sinh hiện nay. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư cải tạo hoặc xây mới các nhà vệ sinh, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh để phục vụ du khách và nhân dân.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện sớm chủ trương này, góp phần làm thay đổi nhận thức của mọi người trong việc giữ gìn môi trường sống và vệ sinh nơi công cộng, tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, văn minh, lịch sự trong lòng du khách./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

-Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

-Lưu:VT,TCDL (Vụ LH,LL).75

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác