3006/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3006/BVHTTDL –DSVH ngày 19 tháng 8 năm 2013 Về việc công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 6605/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Việt Nam cần thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết với UNESCO trong việc thống nhất quản lý Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội mà đại diện là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội (trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội). Với quan điểm đó, kể từ năm 2010 tới nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều công việc liên quan tới vấn đề bàn giao mặt bằng di tích, di vật, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, cụ thể như sau:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2528/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 7 năm 2013 và công văn số 627/BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2010 thống nhất với các ý kiến của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội trong việc thực hiện cam kết với UNESCO “Bảo đảm sự thống nhất quản lý khu di sản, chuyển giao toàn bộ vùng đất thuộc khu di sản cho Ủy ban nhân dân TP Hà Nội quản lý mà đại diện là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, di sản chuyển các hộ dân hiện đang sinh sống trong khu di sản ra phía ngoài trên cơ sở vận động tự nguyên và có chính sách đền bù thỏa đáng”.

- Ngày 25 tháng 4 năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 1269/BVHTTDL-DSVH gửi Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm cơ kế hoạch bàn giao toàn bộ di vật cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội để quản lý; đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội phối hợp với Viện khảo cổ học và Trung tâm nghiên cứu Kinh thành tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến hiện vật cũng như triển khải các chương trình nghiên cứu tiếp theo.

- Ngày 06 tháng 6 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2115/BVHTTDL-DSVH gửi Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị thực hiện các cam kết với UNESCO nhất thể hóa quản lý khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội bàn giao toàn bộ tài liệu, hiện vật và diện tích nhà, đất còn lại của Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, Khu di tích Thành cổ Hà Nội do Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang quản lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2013.

- Ngày 06 tháng 6 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2094/BVHTTDL-DSVH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm cam kết với UNESCO, cụ thể là:

-“ Chỉ đạo Bộ Quốc phòng sớm bàn giao toàn bộ diện tích nhà, đất tại số 51B Phan Đình Phùng (Nhà khách Bộ Quốc phòng) cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2013 và khu vực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào năm 2015.

- Chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng kiểm kê di tích, di vật và bàn giao toàn bộ tài liệu, hiện vật, mặt bằng tại Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long –Hà Nội trong năm 2013.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: phối hợp với các Bộ ngành liên quan sớm thống nhất chính sách đền bù đối với hai gia đình cán bộ lão thành cách mạng; đẩy nhanh việc hoàn thiện bàn giao toàn bộ diện tích đất như đã cam kết với Bộ Quốc phòng’’.

Tiếp theo, ngày 23 tháng 7 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp về kết quả thực hiện bàn giao, tiếp nhận Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội cho Ủy ban nhân dân TP Hà Nội quản lý. Các đại biểu dự họp về cơ bản đồng ý về thời hạn bàn giao, tiếp nhận toàn bộ mặt bằng khu di tích, hồ sơ tài liệu khoa học liên quan cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý và phát huy giá trị. Riêng về việc bàn giao di vật của khu di tích vẫn còn ý kiến khác nhau, trong đó Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đề nghị bàn giao trong năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị bàn giao theo lội trình.

Ngày 10 tháng 8 năm 2013, tại buổi làm việc do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, Phó Thủ tướng đã kết luận việc bàn giao mặt bằng khu C, D của khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội được thực hiện trong tháng 9 hoặc tháng 10/2013. Việc bàn giao hồ sơ tài liệu khoa học được thực hiện trong năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác