3009/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3009/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 8 năm 2013 Về việc thẩm định dự án xây dựng Đền Chung Sơn (thờ gia tộc Hồ Chủ tịch), tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1796/SVHTTDL-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thoả thuận Dự án xây dựng Đền thờ Chung Sơn (thờ gia tiên Hồ Chủ tịch) tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Dự án xây dựng Đền Chung Sơn (thờ gia tộc Hồ Chủ tịch) bao gồm các nội dung: Phương án tổng mặt bằng; xây dựng mới các hạng mục công trình Hồ bán nguyệt, Nghi môn ngoại, Bình phong, Nghi môn nội, Nhà chuông, Nhà trống, Tả vu, Hữu vu, Đền chính (gồm Tiền điện, Trung điện và Thượng điện) và nội thất của đền.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Không làm thảm rồng tại vị trí giữa của các bậc thang lên các cấp sân và không làm đèn đá chiếu sáng sân vườn khu đền. Đá lát trên trục thần đạo thường có kích thước từng viên lớn hơn các viên đá lát sân xung quanh.

- Do các nhân vật thờ trong đền đều sống trong giai đoạn lịch sử thế kỷ 19, song phương án thiết kế kiến trúc và trang trí chạm khắc trong đền chính lại lấy đề tài của ngôi chùa thế kỷ 18. Vì vậy phương án thiết kế đền chính nên có sự điều chỉnh như sau.

+ Về phương án thiết kế Tiền điện: Không làm thảm rồng trên lối đi giữa; Tại vị trí hàng cột trục 1/A-B, 1/E-F nên xây tường thay cho phương án thiết kế vách gỗ không phải là vách đố lụa truyền thống.

+ Phương án thiết kế đường kính hệ thống cột của ba toà Tiền điện, Trung điện và Thượng điện là tương đối lớn so với bước gian và bước cột của công trình, đề nghị nghiên cứu giảm đường kính các cột cho phù hợp.

+ Trang trí chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc gỗ, các trang trí con giống trên mái, trên chân tảng nên lấy theo đề tài trang trí trong các ngôi đền truyền thống tỉnh Nghệ An (không nên trang trí đề tài chạm khắc theo chủ đề chùa Kim Liên-Hà Nội).

- Đối với phương án thiết kế Tả vu, Hữu vu: Không làm rồng thành bậc, không chạm hoa văn trên hệ thống cửa và bậc tam cấp. Tại vị trí hàng cột trục A/2-3 và A/8-9 xây tường, không làm vách gỗ.

- Không làm rồng thành bậc và không chạm hoa trên hệ thống bậc tam cấp của công trình Nhà chuông, Nhà trống.

- Hình thức kiến trúc Nghi môn ngoại và Bình phong nên thiết kế theo mẫu Nghi môn, Bình phong ở một số ngôi đền truyền thống của tỉnh. (có thể tham khảo di tích đền Cuông).

- Lầu hoá vàng chỉ làm một tầng mái và hạ thấp chiều cao của công trình này.

- Thuyết minh Dự án cần bổ sung giải pháp quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An biết, hoàn thiện Dự án sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác