3014/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” tại Việt Nam (Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
 
Ngày 16 tháng 7 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1411/BCA-V12 ghi ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2015 (đại diện của 04 quốc gia gồm Nhật Bản, Mỹ, Singapore và chủ nhà Việt Nam), sau khi xem xét,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh:
1. Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20”, kế hoạch dự kiến được thực hiện
- Thứ Sáu, ngày 13/11/2015: Các đoàn đến Việt Nam trình hòa nhạc.
- Thứ Bảy, ngày 14/11/2015, từ 9h00 đến 11h00: Biểu diễn hòa tấu. Tổ chức diễu hành hòa nhạc đường phố. Địa điểm: Dự kiến tuyến đường đi từ Nhà hát Thành phố - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Nhà hát Thành phố, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 2.5 km).
- Chủ nhật, ngày 15/11/2015, từ 15h00 đến 18h30: Tổ chức hòa nhạc. Địa điểm: dự kiến Nhà hát Hòa Bình, số 240 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thứ Hai, ngày 16/11/2015: Các đoàn về nước.
Chi phí: Mọi chi phí về công tác tổ chức Nhạc hội và cho các Ban nhạc Cảnh sát quốc tế tham dự “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” do phía Tập đoàn Mainichi Nhật Bản đài thọ.
2. Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” khi cần thiết.
3. Trong quá trình phối hợp thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.
Trân trọng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để biết);
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn (để phối hợp);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD(l), MVD(11).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác