3014/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” tại Việt Nam (Kính gửi: Bộ Công An)

Kính gửi: Bộ Công An
 
Phúc đáp Công văn số 1411/BCA-V12 ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an về việc tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2015 (đại diện của 04 quốc gia gồm Nhật Bản, Mỹ, Singapore và chủ nhà Việt Nam), sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Việc Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Mainichi Nhật Bản tổ chức “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20” tại Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa, góp phần củng cố và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng cảnh sát các quốc gia nói riêng và tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và chủ trương hợp tác của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí, ủng hộ Bộ Công an tổ chức sự kiện trên tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Theo quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ (Điều 13), việc mời đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật do Bộ chủ quản quyết định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản gửi các Cục, Vụ thuộc Bộ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an tổ chức thành công “Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20”.
Trân trọng./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- TT Vương Duy Biên;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn (để phối hợp);
- Cục Hợp tác quốc tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD (l), MVD(09).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác