3022/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3022/TB-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2013

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2013 đồng chủ trì cuộc họp với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ITE HCMC năm 2013 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC năm 2013, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC năm 2013.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ITE HCMC-2013, ý kiến của các đại biểu dự họp và thống nhất của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng kết luận:

1) Biểu dương sự chủ động, nỗ lực của Ban Tổ chức ITE HCMC năm 2013 trong triển khai các công việc theo Kế hoạch được duyệt, tuy nhiên tiến độ, kết quả một số việc còn chậm và gặp khó khăn do những yếu tố khách quan tác động. Đề nghị Ban Tổ chức cập nhật, đánh giá toàn diện tình hình du lịch, các Hội chợ du lịch quốc tế, cân nhắc điều chỉnh mục tiêu, quy mô của ITE HCMC năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tế, nên chú trọng chiều sâu, tính chuyên nghiệp, tập trung cho chất lượng việc kết nối người bán, người mua có chất lượng, hợp tác thành công, có hiệu quả.

2) Đề nghị Ban Tổ chức ITE HCMC năm 2013 tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Điều chỉnh mức giá thuê địa điểm hợp lý, có cơ chế linh hoạt về diện tích các gian hàng, bố trí khu vực dành tạo dựng không gian “ngôi nhà chung” cho du lịch các vùng, miền để huy động sự tham gia của các địa phương, tăng cường liên kết, tạo sắc thái đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Rà soát, phân công, tập trung hiệu quả từng công việc trong sự kiện chung đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, phân công cụ thể thành viên chịu trách nhiệm từng công việc.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, làm rõ thành phần tham gia, nội dung hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động, sự kiện của ITE HCMC năm 2013.

- Đánh giá cụ thể nội dung, kết quả thực hiện “Chương trình hành động triển khai Tuyên bố chung của Hội nghị thị trưởng” năm 2012, rút kinh nghiệm để tổ chức và thực hiện hoạt động này tốt hơn trong năm 2013.

- Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS và Hội nghị Thị trưởng các thành phố để không trùng lặp.

- Tập trung không gian giới thiệu du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh tạo ấn tượng góp phần quảng bá, triển khai Chương trình du lịch đường sông của Thành phố.

- Tăng cường hơn nữa công tác vận động hậu cần, địa điểm huy động xã hội hoá với cơ chế thích hợp

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị, hoàn thiện công tác hậu cần, dịch vụ phục vụ đón tiếp các đoàn Bộ trưởng và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS.

3) Giao Tổng Cục du lịch:

- Khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức gian hàng của Ngành du lịch Việt Nam tại ITE  HCMC năm 2013 theo quy định, phê duyêt và triển khai đảm bảo ấn tượng, đặc sắc.

- Phối hợp tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu du lịch 2013 hiệu quả, thiết thực trong khuôn khổ ITE HCMC năm 2013.

- Sớm hoàn thiện nội dung Dự thảo Bản Ghi nhớ về triển khai Tuyên bố chung Viêng Chăn và Kế hoạch hành động về hợp tác kinh tế Ayeawady-Chao Phraya-Mê Kông về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, nội dung Hội nghị các quan chức cấp cao du lịch ACMECS và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ nhất, trình Lãnh đạo Bộ xem xét trước 25/8/2013 và gửi, thống nhất với các quốc gia liên quan.

- Dự thảo giấy mời lãnh đạo Chính phủ dự khai mạc ITE HCMC năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 25/8/2013.

- Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo doanh nghiệp du lịch Việt - Nga, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 25/8/2013.

4) Giao Cục Hợp tác quốc tế:

- Phối hợp tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS, liên hệ, thúc đẩy và thu thập thông tin về các đoàn Bộ trưởng tham dự Hội nghị.

5) Giao Dự án Phát triển Du lịch bền vững GMS (Dự án ADB) hỗ trợ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS theo kế hoạch, đúng quy định.

6) Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối chủ trì, điều hành tổ chức các hoạt động an ninh, trật tự, lễ tân phục vụ tổ chức ITE HCMC năm 2013.

7) Đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam tích cực, chủ động vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia ITE HCMC năm 2013.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Các thành viên BCĐ, BTC;

- Chánh Văn phòng;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- BQL DA ADB;

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(25).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác