3028/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Trung Trữ, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Phúc đáp Công văn số 476/UBND-VP4 ngày 15/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích chùa Trung Trữ thuộc xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Trung Trữ để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí đế tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn tỉnh, như: đền Thung Lá, đền thờ Nguyễn Công Trứ, chùa Dầu, đền Tiên Yên, chùa Kim Rong, đình Trùng Hạ, lăng vua Lê, chùa Lạc Khoái... Do đó, đối với dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Trung Trữ, đề nghị tỉnh Ninh Bình xem xét chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn họp pháp khác để triển khai thực hiện dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập dự án bảo
quản, tu bổ di tích chùa Trung Trữ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác