3029/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3029/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc thoả thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích Động Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 947/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Động Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, (kèm báo cáo Kinh tế -kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích Động Pa Thơm, huyện Điện Biên bao gồm các hạng mục: cắm mốc các khu vực bảo vệ di tích; tôn tạo đường giao thông trong và ngoài động; xây dựng khu dịch vụ, khu vệ sinh, biển báo, chỉ dẫn; sân ngắm cảnh trước động, điện chiếu sáng trong động. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:

- Các bản vẽ cần thể hiện đúng theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

- Không đổ bê tông M200, dày 12cm toàn bộ tuyến đường, cần sử dụng đá tự nhiên để xây mặt đường, đối với những đoạn đường dốc, nguy hiểm, cần bổ sung lan can.

- Sân trước cửa động cần tạo thành 2 hoặc 3 cấp, không tạo thành sàn lớn phá vỡ cảnh quan trước cửa động; bậc dẫn xuống sân lát đá tự nhiên, không trát granito. Lan can sân ngắm cảnh cần có thiết kế để phù hợp với cảnh quan chung.

- Không sử dụng đèn cầu 4 bóng theo phong cách châu Âu (bản vẽ điển hình các vật liệu được sử dụng) trước cửa động, lựa chọn mẫu đèn khác phù hợp hơn.

- Không phá đá trong lòng động để làm lối đi. Cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách tại những khu vực có hồ nước trong động.

- Phong cách kiến trúc của các công trình tại khu dịch vụ (nhà bảo vệ, nhà đón tiếp, ki-ốt bán hàng) cần thống nhất và phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NQT.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác