3030/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3030/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc thoả thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo hang Mường Tỉnh, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 946/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị thẩm định Dự án Bảo tồn, tôn tạo hang Mường Tỉnh, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (kèm Báo cáo Kinh tế -kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo Kinh tế -kỹ thuật Bảo tồn, tôn tạo hang Mường Tỉnh, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông bao gồm các hạng mục; cắm mốc các khu vực bảo vệ di tích; tôn tạo đường giao thông; xây dựng khu đón tiếp, khu dịch vụ, biển nội quy, chỉ dẫn; bố trí nội thất. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật cần thực hiện đúng theo Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh.

- Các bản vẽ cần thể hiện đúng theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành; số liệu, thông số trên các bản vẽ chưa thống nhất.

- Cần làm rõ trong thiết kế đường lên hang đã bám theo địa hình tự nhiên chưa. Không đổ bê tông M200, dày 12cm toàn bộ tuyến đường, cần sử dụng đá tự nhiên để xây mặt đường, đối với những đoạn đường dốc, nguy hiểm, cần bổ sung lan can.

- Hình thức kiến trúc của nhà bán hàng tại khu dịch vụ cần thống nhất với kiến trúc của nhà đón tiếp.

- Không đặt bàn ghế, vật dụng giả tre, gỗ trong hang.

- Bổ sung bản vẽ cầu thang sắt trong hang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NQT.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác