303/TB-VP

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

Ngày 09 tháng 7 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp rà soát về kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Cục Di sản văn hoá, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2659/KH-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:
1. Văn phòng Bộ:
- Tổng hợp dự kiến thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm chính, các hoạt động của Ban Tổ chức, các hoạt động của Bộ; xây dựng Lịch các hoạt động gửi các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan biết, theo dõi.
- Chuẩn bị nội dung tổ chức cuộc họp của Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức và các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan (thời gian dự kiến ngày 15 tháng 7 năm 2015) nhằm rà soát tiến độ thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015 và Quyết định số 829/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến vận hành, cung cấp tín hiệu đường truyền, nội dung hình ảnh trên màn hình LED tại Quảng trường Ba Đình.
- Khẩn trương hoàn thiện và phát hành Sổ thông tin kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Dự thảo các Quyết định của Bộ giao nhiệm vụ các đơn vị: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Thư viện Quốc gia Việt Nam.
2. Cục Văn hóa cơ sở:
Khẩn trương dự thảo văn bản của Bộ chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
- Tập trung thực hiện kịch bản khối diễu hành nghệ thuật và kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt tối ngày 02 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã được phê duyệt. Chủ động huy động các đơn vị nghệ thuật tham gia các chương trình, báo cáo lãnh đạo Bộ.
- Báo cáo phương án tổ chức Chương trình “Giai điệu mùa thu” tại giao ban Lãnh đạo Tuần 29 (sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2015).
4. Cục Di sản văn hóa:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Bảo tàng thời gian mở cửa miễn phí từ ngày 30 tháng 8 đến 03 tháng 9 năm 2015.
- Phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia xây dựng Đề cương trưng bày buổi Triển lãm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tối ngày 02 tháng 9 năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt.
5. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
- Báo cáo thiết kế và phương án phát hành huy hiệu kỷ niệm tại giao ban Lãnh đạo Tuần 29 (sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2015).
- Hoàn thiện thiết kế ma-két toàn cảnh khu vực Quảng trường Ba Đình, báo cáo Lãnh đạo Bộ ngày 15 tháng 7 năm 2015.
- Tập trung tổ chức triển khai Đề án Thành tựu-kinh tế xã hội 2015 đã được Bộ trưởng phê duyệt.
6. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán bổ sung kinh phí theo quy định.
- Tham mưu lãnh đạo Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù mua sắm, thuê khoán trang thiết bị, đạo cụ... phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: KHTC, TV;
- Các Cục: NTBD, DSVH, VHCS, ĐA,
- BTLSVN, BTHCM, TVQGVN, ĐHTDTTBN;
- Lưu: VT, THTT, VVD (20).              
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác