3043/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3043/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với các đơn vị về chuẩn bị tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Di sản văn hoá Việt”

Ngày 03 tháng 8 năm 2013, tại Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc về chuẩn bị tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo đề xuất công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam vào tháng 11/2013 và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thống nhất tổ chức góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống Nhất Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên, khích lệ những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đã có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các đơn vị liên quan tích cực, chủ động tham gia hoạt động có ý nghĩa này.

2) Các hoạt động trong Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” cần được tổ chức ấn tượng, chuyên nghiệp, hài hoà giữa các vùng, miền, dân tộc, tăng cường các hoạt động giao lưu, thiết thực do chủ thể văn hoá thực hiện.

3) Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành: Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kon Tum xây dựng chương trình, nội dung phối hợp tham gia Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt”, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành xem xét chấp thuận và có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước 30/8/2013.

4) Giao Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Liên hệ với Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam xây dựng kế hoạch, đề cương triển lãm giới thiệu văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt”.

- Liên hệ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ về phối hợp tái hiện không gian chợ nổi Nam Bộ trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt”.

- Liên hệ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Trại điêu khắc tượng Tây Nguyên trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt”.

- Đề xuất văn bản của Bộ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành dự kiến tham gia Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” trước ngày 25/8/2013.

- Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam – Di sản văn hoá Việt” trước ngày 30/8/2013.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- BQL Làng VHDL các DTVN

- Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh;

- Vụ VHDT; Bảo tàng VHCDTVN;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kon Tum;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác