3046/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp lần 2 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang – 2014

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 (Ngày hội) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội lần 2.  Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Liên Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Ngày hội và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.
Sau khi nghe Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần 1, kế hoạch tổ chức, Kịch bản tổng thể và kịch bản chi tiết Ngày hội và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:
1) Thời gian qua, Ban Tổ chức Ngày hội đã cố gắng, nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội tại cuộc họp lần 1.
2) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Ngày hội tại Kế hoạch số 2919/KH-BVHTTDL ngày 27/8/2014 , như sau:
- Tên Ngày hội: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang, năm 2014.
- Chủ đề Ngày hội: “Đồng bào Khmer Nam bộ - Đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.
- Bổ sung Đua nghe Ngo (nữ) trong nội dung thi đấu thể thao và trò chơi dân gian.
3) Để tập trung chỉ đạo, tổ chức Ngày hội đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nội dung theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo đề nghị các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương tham gia Ngày hội, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công và thực hiện một số công việc sau:
3.1) Giao Ban Tổ chức:
- Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội tại cuộc họp ngày 28/8/2014, khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết Lễ khai mạc và các kịch bản, kế hoạch chi tiết theo Kế hoạch và các nội dung điều chỉnh của Ngày hội, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét trước ngày 30/9/2014.
- Đề xuất Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và khẩn trương làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTHT Hậu Giang thống nhất việc truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Ngày hội.
- Gửi giấy mời tham dự Ngày hội theo cơ cấu khách mời được thống nhất 15 ngày trước Lễ khai mạc Ngày hội.
- Dự thảo Sổ thông tin của Ngày hội, lịch của Ban Chỉ đạo tham gia Ngày hội gửi các thành viên Ban Chỉ đạo trước ngày 15/11/2014.
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau Ngày hội tại Trung ương và địa phương, chú trọng đến việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào Khmer Nam bộ theo quy định.
3.2) Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo, góp ý tổ chức Ngày hội, dành thời gian dự tổng duyệt tối 26/11 và khai mạc ngày 27/11/2014.
3.3) Đề nghị các tỉnh/thành: xây dựng Kế hoạch chi tiết tham gia; cử Đoàn và tạo điều kiện về kinh phí để Đoàn tham gia Ngày hội đảm bảo thời gian theo yêu cầu.
3.4) Đề nghị tỉnh Hậu Giang:
- Rà soát cơ sở vật chất hạ tầng, cơ sở lưu trú, phương án lễ tân, đảm bảo bố trí đại biểu, khách mời, các đoàn tham dự Ngày hội.
- Có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm trong quá trình diễn ra các hoạt động của Ngày hội.
- Chỉ đạo tổ chức, bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch Ngày hội.
3.5) Giao Cục Công tác phía Nam:
- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc khẩn trương đề xuất Kế hoạch điều chỉnh và các văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày hội.
- Tiếp tục cập nhật, tổng hợp tình hình các đơn vị thuộc Bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và các tỉnh/thành tham gia Ngày hội, khẩn trương phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng đề xuất bằng khen và các giải thưởng của Ngày hội.
3.6) Giao Vụ Văn hóa dân tộc: Tiếp thu, đề xuất Kế hoạch điều chỉnh của Ngày hội và đề xuất Công văn của Bộ gửi các tỉnh/thành tham gia Ngày hội báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 10/9/2014.
3.7) Giao Tổng cục Thể dục thể thao: ban hành điều lệ thi đấu thể thao và trò chơi dân gian theo nội dung điều chỉnh của Kế hoạch tổ chức Ngày hội và triển khai các công việc được phân công đảm bảo tiến độ
3.8) Giao Tổng cục Du lịch:
- Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các cuộc họp, hoạt động của Ban Tổ chức Ngày hội.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang:
+ Tổ chức Liên hoan văn hóa ẩm thực
+ Tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch
+ Quảng bá và hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành thu hút khách du lịch tham dự Ngày hội.
3.9) Giao Văn phòng Bộ đề xuất và chuẩn bị giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc Ngày hội.
3.10) Các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai các công việc được phân công tham gia Ngày hội đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan;
- UBND, Sở VHTTDL các tỉnh/thành
 tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, VP (THTT) NTS(35).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác