3047/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNVDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNVDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (Tổ công tác 1836). Tham gia cuộc họp có lãnh đạo, thành viên Tổ công tác đại diện các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính.
Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ công tác 1836, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Quốc Hưng - báo cáo kế hoạch khung, các đề án dự kiến triển khai Kế hoạch số 1836 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Quan điểm triển khai chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam “Exciting Viet Nam” có trọng điểm, chủ động với các đề án, nhiệm vụ có quy mô quốc gia, hạn chế điều chỉnh kinh phí từ Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014 và Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014 cho các đề án nhỏ lẻ, tăng cường liên kết Trung ương, địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, rút kinh nghiệm việc tổ chức một số chương trình quảng bá, xúc tiến rời rạc trước đây.
2) Thống nhất tập trung gia tăng quy mô tham gia hội chợ và các hoạt động quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch cho 2 Hội chợ:
+ Hội chợ WTM, London, Vương quốc Anh tháng 11/2014.
+ Hội chợ ITB, Berlin, CHLB Đức tháng 4/2015.
Đoàn xúc tiến quốc gia do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch, lãnh đạo một số tỉnh/thành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Anh, CHLB Đức và các doanh nghiệp du lịch có kèm theo các gói sản phẩm phù hợp.
Trong khuôn khổ đợt quảng bá, xúc tiến du lịch thị trường Châu Âu tại Vương quốc Anh:
+ Tổng cục Du lịch phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức Triển lãm “Tranh sơn mài và trưng bày quảng bá một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, du lịch Việt Nam.
+ Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức chương trình phát động thị trường, gặp gỡ doanh nghiệp, báo chí, giới thiệu Đại sứ Du lịch tại Châu Âu - Bobby Chinn và các hoạt động có liên quan.
Chú ý xây dựng hình ảnh đặc trưng, ấn tượng của du lịch Việt Nam tại Hội chợ và chuẩn bị các vật phẩm truyền thông thương hiệu du lịch phù hợp với thị trường.
Giao Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng Kế hoạch tham gia 2 Hội chợ trên, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/9/2014. Phân công Tổ trưởng Tổ công tác 1836, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Quốc Hưng trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.
3) Tập trung thu hút thị trường Ấn Độ, đề xuất kế hoạch xúc tiến thị trường Ấn Độ, trước mắt, điều chỉnh, bổ sung tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Ấn Độ trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giao Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng Kế hoạch xúc tiến thị trường Ấn Độ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/9/2014. Phân công Thành viên Tổ công tác 1836, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục Du lịch - Đinh Ngọc Đức trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.
4) Đồng ý về nguyên tắc đề xuất quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam trên kênh truyền thông quốc tế  BBC, Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với  Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất triển khai đúng quy định hiện hành. Phân công Phó Tổ trưởng Tổ công tác 1836, Vụ trưởng Vụ Thị trường Tổng cục Du lịch - Lê Tuấn Anh trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.
5) Tổng cục Du lịch phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện, điều chỉnh, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, phù hợp với các quy định có liên quan của Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014 và Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014, tình hình thực tế, sắp xếp thứ tự ưu tiên báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/9/2014 và xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;
Cục MTNATL;
- Lưu: VT, VP (THTT) S(9).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác