3056/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi họp về việc bàn giao, tiếp nhận Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp về việc bàn giao, tiếp nhận Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
Tham dự buổi họp có đại diện Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Vụ Khoa giáo-Văn xã Văn phòng Chính phủ, Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tiến độ thực hiện Thông báo số 3146/TB-BVHTTDL ngày 29/8/2013 và số 781/TB-BVHTTDL ngày 17/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bàn giao, tiếp nhận Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:
1. Ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan liên quan trong thời gian qua đã tích cực triển khai việc bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các cơ quan liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng khu di tích, hồ sơ tài liệu khai quật khảo cổ cho Thành phố Hà Nội quản lý, nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ với UNESCO trong việc nhất thể hóa quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
2. Đối với việc bàn giao, tiếp nhận Khu di tích Thành cổ Hà Nội từ Bộ Quốc phòng cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội:
- Khẩn trương làm việc với Bộ Quốc phòng để thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận toàn bộ diện tích nhà, đất còn lại tại khu vực phía Bắc Hậu Lâu (số 51B đường Phan Đình Phùng) trong năm 2014.
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao các khu đất để xây dựng Nhà khách Bộ Quốc Phòng ở số 266 Thụy Khuê, Trung tâm Thể thao Quân đội ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
- Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, cho mượn một phần diện tích thuộc Nhà khách Bộ Quốc phòng (Trạm T66 - 51B đường Phan Đình Phùng) trong tháng 9/2014 để làm kho lưu giữ tạm thời 97 khối cấu kiện di tích khai quật được tại khu E thuộc Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu.
3. Đối với việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ di tích, di vật từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện:
- Làm thủ tục bàn giao 48 khối cấu kiện di tích khai quật được tại khu E thuộc Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước khi đưa vào trưng bày tại tầng hầm Nhà Quốc hội.
- Xây dựng kế hoạch và lộ trình bàn giao toàn bộ hồ sơ khai quật khảo cổ học Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước tháng 11/2014.
4. Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, giám sát việc bàn giao, tiếp nhận Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam;
- Viện Khảo cổ học Việt Nam;
- Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành;
- TTBTDS Thăng Long-Hà Nội;
- Sở VHTTDL Hà Nội;
- Sở KHĐT Hà Nội;
- Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, VP(THTT), TM.22.  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác