3061/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3061/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 (Cuộc thi) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo Cuộc thi.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo về công tác tổ chức, kết quả, các thông tin có liên quan đến Cuộc thi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Trong bối cảnh khó khăn chung, thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng Cuộc thi đã được tổ chức cơ bản đạt được mục tiêu đề ra: góp phần giới thiệu và tôn vinh nét đẹp tâm hồn và tài năng của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam, tạo cơ hội để giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em.

2) Trong quá trình tổ chức Cuộc thi Ban Chỉ đạo đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tuân thủ các quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức chủ động, tích cực triển khai thực hiện, Hội đồng giám khảo đã làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan.

3) Qua báo cáo của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn về tin đồn trên một số trang báo điện tử, trang thông tin trực tuyến sau khi Cuộc thi kết thúc là thiếu căn cứ, không có cơ sở, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sát sao, kịp thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đề nghị Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Công an tiếp tục kiểm tra, làm rõ, có kết luận, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật và công bố kết quả đến các phương tiện thông tin đại chúng.

3) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiên cứu một số vấn đề phát sinh từ thực tế, đề xuất bổ sung quy định về thi người đẹp tại Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

4) Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp thu các ý kiến góp ý về tổ chức, quản lý các thí sinh có giải thưởng sau cuộc thi để phát huy hiệu quả Cuộc thi và các danh hiệu của Cuộc thi trong những hoạt động văn hoá, du lịch phù hợp.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Công an, Bộ TTTT (để phối hợp);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- UBND tỉnh Quảng Nam (để phối hợp);

- Cục NTBD; Vụ VHDT;

- Sở VHTTDL Quảng Nam;

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Công ty CIAT;

- Lưu: VT, VP(THTT) S.25.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác