3069/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ (lần 3) về tiến độ thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10/10/2010

Ngày 25 tháng 8 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thường trực Ban Tổ chức-Văn phòng Bộ, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Tổ đạo diễn Chương trình Diễu hành nghệ thuật.   

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Văn phòng Bộ:

- Bố trí, xếp lịch các cuộc họp của Ban Tổ chức, Lãnh đạo Bộ làm việc với các Tiểu ban, Bộ, Ban, ngành có liên quan.

- Từ nay, bố trí, xếp lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tại nơi làm việc, tập luyện, thi công để đồng thời kiểm tra tiến độ và đảm bảo thời gian cho các đơn vị.

- Phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ để trưng tập đoàn viên, thanh niên là công chức các cơ quan quản lý Nhà nước của Bộ tham gia phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

- Dự thảo văn bản gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số nội dung: Khối Hà Nội không dừng  lại tại Khán đài A, Quảng trường Ba Đình để biểu diễn; thứ tự các xe trong khối Hà Nội; luyện tập bài hát ngợi ca Hà Nội; phần trình diễn của 1000 người dàn trống đồng, trống hội Thăng Long và cồng chiêng 1.000 người do Thành phố Hà Nội đảm nhiệm (đề nghị Hà Nội đề xuất về việc có biểu diễn trống đồng hay không ?).

- Chuẩn bị túi đồ dùng cho đại biểu khán đài B, C: đồng ý các vật phẩm là nước uống, ô, quạt. Khuyến khích kêu gọi xã hội hoá - doanh nghiệp được phép in logo trên vỏ túi.

- Đồng ý phương án tập kết, diễu hành và kết thúc các khối diễu binh, diễu hành và bố trí khối đứng như báo cáo bằng slide.

- Làm việc với Bộ Quốc phòng đề nghị thiết kế bục đứng cho chỉ huy khối quân nhạc; khối 200 vận động viên cầm Hồng kỳ thay cho cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

- Phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban An ninh sớm in và cấp phù hiệu do Bộ đảm nhiệm các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.

- Các xe mô hình của các khối diễu hành phải thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc và truyền thống ngành. Trang phục, đạo cụ của các khối phải được bố trí hợp lý, sinh động.

- Đồng ý không lắp đặt màn hình LED phía đường Bắc Sơn. Văn phòng Bộ tiếp tục nghiên cứu phương án, vị trí lắp đặt màn hình LED phục vụ đại biểu khán đài A, B, C.

- Văn phòng Bộ chuẩn bị phim về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (55 phút) chiếu trên màn hình LED trước giờ Mít tinh. Cục Điện ảnh thẩm định.

- Hoàn thiện Bài Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (04 phương án), báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

- Sớm hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quy chế làm việc của Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Sớm hoàn thiện và trình ký phê duyệt kịch bản âm nhạc Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Lưu ý: toàn bộ Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành khoảng 100 phút, không nên quá dài.

- Tổ chức thực hiện Khối Diễu hành nghệ thuật theo Thông báo số 10/TB-TBDH ngày 24 tháng 8 năm 2010, đồng ý bỏ tiết mục Trống đồng Đông Sơn.

3) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Sớm báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án thiết kế kỹ thuật trang trí Quảng trường Ba Đình.

- Tích cực tham mưu Lãnh đạo Bộ góp ý thiết kế xe mô hình, để các Bộ Ban, ngành sớm thi công.

4) Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam:

Phê bình Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao chậm tiến độ. Viện có trách nhiệm hoàn thiện vào báo cáo Bộ về dự thảo bài thuyết minh vào sáng thứ Hai, ngày 30/8 để gửi Ban tuyên giáo Trung ương thẩm định theo quy định.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác